AKTUALNOŚCI
OTOCZENIE POMNIKA WYZWOLENIA ZIEMI WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ W OLSZTYNIE W REJESTRZE ZABYTKÓW
Paweł Giergoń    06.01.2011

Xawery Dunikowski - Pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie. Fot. Paweł Giergoń
Foto © Paweł Giergoń / sztuka.net
Decyzją Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 29 października 2010 roku, otoczenie Pomnika Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej (dawniej Pomnika Wdzięczności Armii Radzieckiej) w Olsztynie wpisane zostało do Rejestru Zabytków Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Sam pomnik, znakomite dzieło Xawerego Dunikowskiego, najwybitniejszego polskiego rzeźbiarza XX wieku, objęty został ochroną konserwatorską 19 maja 1993 roku. Wpis do rejestru otoczenia pomnika, stanowiącego integralną część monumentalnej kompozycji rzeźbiarskiej uchronić ma bezcenny zabytek przed próbami dewastacji przestrzeni miejskiej, w tym planami wzniesienia na placu przed pomnikiem parkingu dla sąsiadującego z nim centrum handlowego.

W uzasadnieniu decyzji konserwatora napisano m.in.:

"Na podstawie zebranych dowodów, w tym przeprowadzonych oględzin nieruchomości, w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego ustalono, iż otoczenie Pomnika Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie posiada wartość historyczną oraz artystyczną. [...] Otoczenie [...] zostało zaprojektowane wraz z pomnikiem, w związku z czym jest jego integralną częścią. Świadczą o tym także zachowane elementy otoczenia i placu, takie jak granitowy stopień wyznaczający zachodnią granicę, kamienny mur oddzielający plac od chodnika ul. Piłsudskiego, skarpa oraz schody graniczące z ul. Emilii Plater oraz granitowe płyty, którymi wyłożony był plac. Ponadto usytuowanie pomnika i utworzenie placu zostało skomponowane z istniejącą zabudową oraz układem ulic, przez co stał się elementem uzupełniającym tę część miasta. Objęcie ochroną konserwatorską najbliższego otoczenia pomnika ma uchronić jego dotychczasowe wartości widokowe oraz wartości widokowe nieruchomości sąsiadujących, a w szczególności wpisanego do rejestru zabytków budynku Rejencji."

Wpisanie otoczenia Pomnika Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie do rejestru zabytków stanowi zwieńczenie wieloletnich starań lokalnego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich i jest wielkim sukcesem tego środowiska.redakcja|nota prawna
© 2003-2019 sztuka.net   Wszelkie prawa zastrzeżone.