WYSTAWY
WARSZAWA - GALERIA STARTER
Magdalena Karpińska - Oko
12.03.2015 - 30.04.2015

Wystawa Magdaleny Karpińskiej „Oko“ porusza zagadnienia związane z wizualną percepcją, optyką oraz relacją pomiędzy znakiem-symbolem a znaczeniem. Głównym motywem obrazów jest świat naturalny, a inspiracją złożoność zjawisk przyrodniczo-fizycznych. Przepełnione renesansowym duchem prace wynikają w sposób bezpośredni z zainteresowań Karpińskiej, natomiast współczesne pozostaje myślenie o formie i balansowanie na granicy abstrakcji i przedstawienia.

Tytułowe „Oko“ - narząd umożliwiający widzenie, tj. wykrywanie pewnego zakresu promieniowania elektromagnetycznego i kierunku padania światła - staje się punktem wyjścia do refleksji nad reakcją emocjonalną, odczuciem piękna, jak i odwołaniem do przepełnionej duchowością symboliki XV-wiecznego malarstwa włoskiego. Metodę Karpińskiej nazwać moglibyśmy współcześnie flatten and cut, polega ona na wyborze detalu (często wyabstrahowanego z malarstwa historycznego) i dalszej pracy z nim na poziomie formalnym, intelektualnym - tak, by w efekcie uzyskać obraz o znamionach rebusa, wizualnej zagadki.  

W najnowszych obrazach Karpińskiej zaciera się granica patrzenia, oglądania i czytania. Z jednej strony prace działają na poziomie odbioru związanego z psychologią widzenia jak i wiedzą z historii zachodnioeuropejskiego malarstwa, z drugiej artystka próbuje sięgnąć do podstaw powstawania obrazu, odwołać się do percepcji przez pryzmat czystej wizualności.

Magdalena Karpińska studiowała na wydziale malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 2003-2008. W roku 2008 obroniła dyplom z malarstwa w pracowni prof. Jarosława Modzelewskiego i aneks do dyplomu w pracowni sztuki w przestrzeni publicznej prof. Mirosława Duchowskiego. Wybrane wystawy: Procedures for the head (Kunsthalle Bratislava, Bratysława, 2015), Sunrise (Galeria Starter, Warszawa, 2014), Trwałe rzeczy (CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa, 2012), Nie tak strzyżono szpalery (Galeria Czarna, Warszawa, 2011).
Wystawy aktualne | Archiwum wystaw 2003-2012

redakcja|nota prawna
© 2003-2019 sztuka.net   Wszelkie prawa zastrzeżone.