WYSTAWY
ŁÓDŹ - GALERIA BAŁUCKA
Joanna Apanowicz - Liber non scriptum
10.03.2015 - 19.04.2015

Liber non scriptum, to książka bez słów, której język czerpie z systemu geometrii. Jednak podobnie jak w mowie i piśmie, znaczącą rolę odgrywa w niej to, co jednostkowe – wrażliwość i inwencja Joanny Apanowicz. Na ten cykl, będący podstawą doktoratu artystki, składa się dwanaście tomów książki artystycznej łączącej w sobie wysokiej próby ceramikę, wrażliwość graficzną i klarowność myślenia awangardowych abstrakcjonistów. Delikatna porcelanowa matryca zajmująca środkową część tomu – tryptyku i flankujące ją dwie grupy odbitek – stron wykonanych na papierze oraz na japońskiej bibule oparte są o formę kwadratu. (…) W Liber non scriptum znalazły się łagodne kompozycje o niejasności i dramatyczne o gwałtownym przerwaniu, odnaleźć można tomy rozedrgane i spokojne, pogodne i melancholijne. (…)

Napięcie pomiędzy dyscypliną formalną widoczną w konsekwencji i precyzji Joanny Apanowicz a szacunkiem dla materii i ograniczeń techniki są fascynującym wątkiem Liber non scriptum, jak i pozostałych prezentowanych na wystawie prac. Może najwyraźniej można je śledzić w Porcelanokruchach, filigranowych formach rzeźbiarskich. Ich kształt wydaje się hołdem dla właściwości cienkich porcelanowych płatków do wyginania się. Forma osiągnięta przez artystkę zachowuje naturalność, sprawia wrażenie rośliny, która rozwija się zgodnie z sobie tylko znanymi prawami. (…)

O czułości dotyku łączącego artystkę z jej wytworami świadczą także prezentowane reliefy. JakLiber non scriptum oparte są o formę kwadratu, składają się jednak z elementów wyraźnie organicznych, a dzięki łagodnemu światłocieniowi mają kameralny, wręcz intymny charakter.

Anna N. Nawrot
fragmenty tekstu do folderu wystawy


Joanna Apanowicz jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom obroniła w Pracowni Malarstwa prof. Ryszarda Hungera i Pracowni Grafiki Reklamowej prof. Bogusława Balickiego. Od początku lat 90. zajmuje się grafiką projektową. W latach 2005-2006 współpracowała z łódzką ASP w Pracowni Grafiki Komputerowej. Od 2006 roku tworzy ceramikę oraz książki artystyczne.


 Wystawy aktualne | Archiwum wystaw 2003-2012

redakcja|nota prawna
© 2003-2021 sztuka.net   Wszelkie prawa zastrzeżone.