WYSTAWY
WARSZAWA - MUZEUM NARODOWE
Złoty wiek malarstwa flamandzkiego - Rubens, Van Dyck, Jordaens... 1608-1678
06.11.2007 - 31.12.2007

06.11.2007 - 31.12.2007
Wystawa "Złoty wiek malarstwa flamandzkiego. Rubens, Van Dyck, Jordaens. 1608-1678" jest pierwszą w Muzeum Narodowym w Warszawie prezentacją tej wielkiej i atrakcyjnej wizualnie szkoły malarskiej, którą cechuje realizm, zmysłowość bujna radość życia, wyrażające się w ogromnej różnorodności tematyki, dynamizmie kompozycji, nasyconej gamie barw i brawurowej fakturze malarskiej. Prezentowane są dzieła Petera Paula Rubensa i innych nie mniej słynnych mistrzów tej szkoły: Antona van Dycka, Jacoba Jordaensa, Davida Teniersa, Fransa Snydersa, Jana Fyta. Wystawa obejmuje 83 przykłady portretu, malarstwa religijnego, mitologicznego i alegorycznego, scen rodzajowych, pejzażu i martwej natury ze zbiorów muzeów polskich i wiedeńskich. Obok dużych, reprezentacyjnych kompozycji o wyraźnym wpływie Rubensa, prezentowany jest też zespół mniejszych obrazów gabinetowych, poszukiwanych i cenionych tak przez dawnych jak i współczesnych kolekcjonerów. Wystawa organizowana jest we współpracy z Muzeum Narodowym w Gdańsku oraz instytucjami wiedeńskimi - Kunsthistorisches Museum oraz Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste, które udostępniają łącznie kilkanaście wybitnych dzieł Rubensa, van Dycka i innych wielkich mistrzów flamandzkich.

W malarstwie flamandzkim tendencje epoki baroku znalazły swe najpełniejsze odbicie. Malarstwo to cechowała swobodna, często dynamiczna kompozycja i bogata paleta barw, ogromna różnorodność tematyki, realizm, zmysłowość i afirmacja życia. W XVII w. doszło tu do spojenia tendencji italianizujących, obecnych od dawna w sztuce niderlandzkiej, z nurtami rodzimymi. Kulminację tego procesu stanowi twórczość genialnego Petera Paula Rubensa (1577-1640), największego malarza flamandzkiego i jednego z najwybitniejszych przedstawicieli europejskiego baroku. Zespolił on zdobycze włoskie z tradycją flamandzką i przetworzył w spójny styl, pełen malowniczości, rozmachu i dynamiki. Sztuka ta zyskała ogromny aplauz jako oficjalny środek oddziaływania, zarówno absolutystycznej władzy regentów habsburskich jak i Kościoła rozwijającego program potrydenckiej odnowy. Rubens uprawiał wszystkie niemal gatunki malarstwa, a wpływ jego był decydujący na całokształt barokowej sztuki flamandzkiej. Wyraźnie jest on widoczny w dziełach eksponowanych na prezentowanej wystawie.

Jednak nie tylko Rubens jest bohaterem tej wystawy. Są na niej prezentowani również inni, nie mniej słynni wielcy mistrzowie malarstwa europejskiego: np. Anton van Dyck, Jacob Jordaens, David Teniers, Frans Snyders, Jan Fyt, Jan de Heem. Na wystawie przedstawiamy okazałe "historie" religijne i mitologiczne oraz alegorie ? razem tworzące malarstwo tzw. "wielkich tematów". Widzowie mogą zobaczyć, jak w twórczości Jordaensa i innych mistrzów wzniosłe tematy mitologiczne czy pastoralne uzyskują rodzajowe ujęcie, mające podbijać serca zwykłych, prostych ludzi z gminu. Kolejne działy wystawy ukazują wspaniałość zmysłowo oddanych bukietów kwiatów i owoców we flamandzkich martwych naturach Jana de Heema i innych mistrzów oraz iluzję w przedstawieniach polowań i martwych naturach z myśliwskimi trofeami (np. autorstwa Fransa Snydersa i Paula de Vosa). Wzniosłość a zarazem realizm okazałych pejzaży flamandzkich jest tematem działu, w którym widzimy m.in. dzieła Rubensa, Wildensa i Teniersa. Ukazany został splendor reprezentacyjnych portretów i psychologiczną głębię portretów rodzinnych i prywatnych, malowanych przez van Dycka i innych mistrzów. Następny dział poświęcony jest scenom rodzajowym, które z niebywałą żywiołowością i charakterystycznym komizmem ukazują barwne i malownicze życie gminu, chłopów, Cyganów (Teniers i in.).

Obrazy wypożyczyły następujące muzea: Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie, Wiedeń / Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste, Wiedeń / Gemäldegalerie, Schloss Wilhelmshöhe, Museumslandschaft Hessen, Kassel / Muzea Narodowe w Gdańsku, Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu / Muzeum-Pałac w Wilanowie, Warszawa / Zamek Królewski na Wawelu, Kraków / Muzeum Książąt Czartoryskich, Kraków / Zamek Królewski w Warszawie.

Autorzy wystawy: Antoni Ziemba, Hanna Benesz, Beata Purc-Stępniak przy współpracy Macieja Monkiewicza

Muzeum Narodowe w Warszawie. Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa
Kontakt: www.mnw.art.pl


Wystawy aktualne | Archiwum wystaw 2003-2012

redakcja|nota prawna
© 2003-2020 sztuka.net   Wszelkie prawa zastrzeżone.