WYSTAWY
WARSZAWA - GALERIA LE GUERN
Jarosław Modzelewski - Obrazy rozproszone
24.01.2008 - 09.03.2008

24.01.2008 - 09.03.2008
Najnowsza seria obrazów Jarosława Modzelewskiego nie tworzy jakiejś spójnej całości. Postrzegane razem, prace te wymykają się narracyjnym uogólnieniom. Choć ich wspólnym odniesieniem jest rzeczywistość doświadczana przez autora w jego codziennym otoczeniu, miejscu, w którym mieszka i pobliskich okolicach. Ogród w nocy (2008) czy Bar "Barka" (2007) sięgają do scenerii znanych ich twórcy z codziennych obserwacji lub wycieczek nad Zalew Zegrzyński. Niemniej, w ich sugestywnej wizyjności trudno byłoby upatrywać zapisów rzeczywistości. Obrazy rozproszone są raczej o sposobie doświadczania, widzenia i odczuciach malarza ciągle znajdującego w swym otoczeniu "mnóstwo powodów do malowania". Zatrzymane w kadrze pejzaże z ich wykreowaną, nasyconą kolorystyką nabierają znamion miejsc nierzeczywistych. Mimo powściągliwości przedstawień, wielkoformatowe obrazy nasycone są emocjami, ale i ironicznym dystansem wobec ich przekładu na środki malarskie. Tak, jak przewrotny Amator astronomii (2007), czyli - jak podpowiada artysta - on sam wpatrzony w teleskop, skierowany jednak nie ku niebu, lecz światłu lampy ogrodowej, częściowo rozświetlającej oglądaną scenę.

Kurator wystawy: Bożena Czubak

Galeria Le Guern, Widok 8, 00-023 Warszawa
Kontakt: www.gallery.leguern.pl


Wystawy aktualne | Archiwum wystaw 2003-2012

redakcja|nota prawna
© 2003-2020 sztuka.net   Wszelkie prawa zastrzeżone.