WYSTAWY
WROCŁAW - MUZEUM NARODOWE
Konrad Jarodzki - Nadchodzi
03.03.2008 - 24.03.2008

03.03.2008 - 24.03.2008
Retrospektywna wystawa znakomitego wrocławskiego artysty i profesora ASP zorganizowana z okazji jego 80-tych urodzin. Pokazanych zostanie około 150 prac - od tych najwcześniejszych z cyklu "Głowy rozerwane" po obrazy inspirowane tragedią World Trade Center.

Swoją wystawę jubileuszową artysta nazwał tytułem jednej z prac - tryptyku "Nadchodzi" z 1976 roku. "Nadchodzi" jako tytuł wystawy wskazuje element wspólny jego twórczości - pojawiające w wielu pracach wrażenie niepokoju, stanu zagrożenia i odległe reminiscencje konkretnych wydarzeń. Pod tym tytułem kryją się wszystkie zagrożenia, które mogą nadejść - tłumaczy Konrad Jarodzki - sytuacja, a jakiej znalazł się człowiek z całym bagażem pozytywów i negatywów: zdobywanie kosmosu, możliwość kataklizmu atomowego, zagrożenie naturalnego środowiska (...) inspirować muszą do zajęcia postawy otwartej, wyrażenia niepokoju i powołania nowych światów również w sztuce.

Pierwszy cykl "Głowy rozerwane" to reminiscencje przeżyć związanych z II wojną światową. "W roku 1963 Konrad Jarodzki wybiera pierwszy motyw swoich prac i precyzuje jego formę plastyczną. Motywem jest wizerunek głowy, formą - graficzne płaszczyzny o jednorodnej barwie lub barwach przeciwstawnych. Na neutralnej powierzchni płótna tworzą one prostą konstrukcję z przeciwwagą pionów i poziomów. Rytmiczny układ ożywiają czasem linie krzywe, które dzielą większe pola na szereg części" - pisze Mariusz Hermansdorfer dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu. W kolejnych latach motyw głowy ulega przekształceniom, pojawia się w postaci zgeometryzowanej, później miejsce geometrycznych figur zajmują nieregularne kształty. To zbliża obrazy Jarodzkiego do sztuki organicznej. "Artystę zajmuje teraz problem rozpadu, zaniku i destrukcji. W kompozycjach odbywa się stały ruch. Pękają silne konstrukcje, a ich części składowe łączą się w nowe układy". Przełomowym dla twórczości Konrada Jarodzkiego był rok 1971 i pobyt na plenerze malarskim w Turowie. Widoki pejzażu przemysłowego i kopalni odkrywkowych zmusiły go do przemyśleń na temat destrukcyjnych działań człowieka wobec środowiska naturalnego i wpłynęły na jego następne prace. "Zagłębia się teraz w ogromny obszar, tak jakby przenikał do wnętrza jakiegoś organizmu, do labiryntu powłok, kanałów, gigantycznych naczyń. To, co dotychczas było świetlistą pustką, zmienia się w sprężystą tkankę, rośnie, pęcznieje, tworzy kolejne kształty. W latach 70-tych artysta preferuje zimne tonacje kolorystyczne. Szarości, błękity, biele nadają jego obrazom tajemniczy, czasem groźny wyraz. Z końcem dekady Jarodzki wzbogaca koloryt. Coraz częściej stosuje barwy ciepłe, czerwienie, róże, nasycone brązy, żółcie".

Ostatni z cyklów pokazywanych na wystawie jest refleksją autora na wydarzenia z 11 września 2001 (ataku na wieżowce Word Trade Center). Konrad Jarodzki ur. w 1927 roku w Zaklikowie. Malarz i rysownik, członek "Grupy Wrocławskiej". W latach 1949-1955 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, 1955-1958 w PWSSP we Wrocławiu pod kierunkiem Eugeniusza Gepperta. Od 1967 roku wykładowca PWSSP, rektor tej uczelni w 1984 i w latach 1992-1999.

Cytaty pochodzą z publikacji Mariusza Hermansdorfera "Artyści Wrocławia 1945-1970", Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1996

Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5, 50-156 Wrocław
ul. Puławska 113a, 02-707 Warszawa

Kontakt: www.ma.wroc.pl


Wystawy aktualne | Archiwum wystaw 2003-2012

redakcja|nota prawna
© 2003-2020 sztuka.net   Wszelkie prawa zastrzeżone.