WYSTAWY
WARSZAWA - GALERIA CZYNNA
Żaneta Antosik & Michał Wójcicki - Dwa spojrzenia
04.04.2008 - 30.04.2008

04.04.2008 - 30.04.2008
Żaneta Antosik i Michał Wójcicki należą do najmłodszego pokolenia artystów sztuk wizualnych. Oglądając część ich dorobku, zaprezentowanego w Galeri Czynnej, nie trudno zorientować się, że mamy doczynienia z indywidualnościami, oscylującymi między widzeniem przedmiotowym a abstrakcyjnym. Widzialna rzeczywistość, świat form istniejących wokół nas - to istotna inspiracja, bez której, to pewne, nie powstałaby ani jedna z grafik Antosik i Wójcickiego. Postać ludzka, portret, relacja jednostki do świata wobec niej zewnętrznego to główny i w zasadzie jedyny zakres ich zainteresowań tematycznych. Ostrość form zaciera się wśród mnogości drobnych kresek, gry światła i cienia, bieli kartki zestawionej z barwną plamą. Autentyczność tematu i obranych środków wyrazu podporządkowuje się artystycznej prawdzie, która jest prawdą poszukiwań. Poszukiwań bardzo szczerych zmierzających - jak się zdaje - ku uwalnianiu się od dosłowności na rzecz plastycznej analizy otaczających form. W efekcie jesteśmy świadkami niesłychanie interesującego procesu, w którym odbywa się transpozycja mało zajmującego świata realnego na język fascynujących znaków graficznych. Ich twórczość wydaje się obca wszelkiej poprawności i grzeczności a dominującą nutą jest nastrój łagodnego smutku.

Studenci II roku Wydziału Sztuki, Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego w Radomiu. Pracownia grafiki warsztatowej, prof. Andrzej Markiewicz, ad. Michał Kurkowski, as. Katarzyna Pietrzak

Galeria Czynna, ul. B.Chrobrego 27, Warszawa

Kontakt: www.dkwlochy.pl


Wystawy aktualne | Archiwum wystaw 2003-2012

redakcja|nota prawna
© 2003-2020 sztuka.net   Wszelkie prawa zastrzeżone.