WYSTAWY
WARSZAWA - RASTER
Krzywe koło
14.06.2008 - 19.07.2008

14.06.2008 - 19.07.2008
Agata Bogacka, Michal Budny, Rafal Bujnowski, Aneta Grzeszykowska i Jan Smaga.

Tytuł wystawy należy traktować dosłownie. "Krzywe koło" jest ściśle formalistyczną prezentacją prac, które opierają swój wizualny sens na analizie jednej z podstawowych figur geometrycznych jaką jest koło. Nieprzypadkowo jednak, koło to, wrysowane przez artystów w prostopadłościenną przestrzeń sali wystawowej Rastra, jest krzywe. Geometria służy tu bowiem filtrowaniu osobistych obsesji artystów, obsesji dotyczących sztuki, formy, własnej pracy, ale też emocji. Abstrakcyjne na pierwszy rzut oka prace odnoszą się w istocie do jak najbardziej realnych miejsc, obiektów motywów, pojęć ("Nieprawda" Budnego) czy - jak wypadku obrazu Bujnowskiego - materiałów ("Lamp Black" jest nazwą farby użytej do namalowania pracy). Formalizm jest więc tu pełen odniesień, również do awangardowych tradycji artystycznych (fotogramy Bogackiej), ale też do innych, "realistycznych" prac tych samych artystów. Formalizm jest tu przyjętą metodą, próbą języka oczyszczonego z wieńczonych puentą fabuł i postkonceptualnych gier. Tym właśnie językiem, podjętym na nowo, choć w nieco "przekrzywiony" sposób, wystawa "Krzywe koło" relacjonuje istotę procesu artystycznego - zarazem tej jego części, za którą odpowiadają artyści, jak i tej, która jest udziałem widzów.

Tytuł wystawy należy traktować dosłownie. "Krzywe koło" jest nawiązaniem do sławnej warszawskiej galerii Krzywe Koło, która działała w Staromiejskim Domu Kultury w latach 1955-1965 i była w tym czasie najważniejszym miejscem promocji sztuki abstrakcyjnej, skupiającym wokół siebie środowisko awangardowych artystów i krytyków. W Krzywym Kole wystawiali wszyscy najważniejsi artyści polscy przełomu lat 50. i 60. XX wieku. Aktualna wystawa w Rastrze - mimo pewnych podobieństw formalnych - obrazuje zupełnie inny moment historyczny i artystyczny. Z perspektywy historii własnej Rastra i związanych z naszą galerią artystów, ma ona jednak szczególne znaczenie, dokumentuje bowiem zmiany dokonujące się w sposobie konstruowania przez nich wypowiedzi twórczej. Za sprawą "Krzywego koła" wkraczamy w nowy, abstrakcyjno-geometryczny okres Rastra. Artyści biorący udział w wystawie, znani już dobrze i kojarzeni często z określonym, narracyjnym i realistycznym idiomem sztuki, niezależnie od siebie, ale w tym samym czasie, ujawniają tu odmienny arsenał narzędzi formalnych - eksperymentują z geometrią, światłem, fakturą. Prace prezentowane w ramach "Krzywego koła" (z jednym wyjątkiem powstałe w ciągu ostatniego roku) analizują formalny wymiar dzieła sztuki, iluzyjną strukturę obiektu rzeźbiarskiego, obrazu malarskiego czy fotograficznego. W tym sensie przenoszą dyskusję o rzeczywistości na inny, bardziej fundamentalny poziom, podkreślając wyraźnie kreacyjną moc sztuki. Sztuka nie jest tu zwierciadłem świata widzialnego lecz angażujacym wyobraźnię, innowacyjnym laboratorium "krzywych kół" za sprawą których, historia może potoczyć się w zupełnie dotąd nieoczekiwanym kierunku.

Tytuł wystawy należy więc traktować dosłownie. "Krzywe koło" jest kolejnym zatoczonym przez sztukę okręgiem, który domyka się w punkcie wyjścia, ale zarazem rysuje - wykrzywioną tu i ówdzie linią - całkowicie nowy obszar ekscytacji.

Raster, ul. Hoza 42 m 8, III pietro, 00-516 Warszawa
Kontakt: raster.art.pl


Wystawy aktualne | Archiwum wystaw 2003-2012

redakcja|nota prawna
© 2003-2020 sztuka.net   Wszelkie prawa zastrzeżone.