WYSTAWY
WARSZAWA - CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
Marek Kijewski - Drżę więc cały, gdy mogę was ozłocić
26.09.2008 - 19.10.2008

26.09.2008 - 19.10.2008
Wystawa "Drżę więc cały, gdy mogę was ozłocić" poświęcona jest Markowi Kijewskiemu (1955-2007), człowiekowi i sztuce. Tytuł ekspozycji to tytuł akcji artystycznej Kijewskiego z 1987 w Pracowni Dziekanka. Jest w nim wiele z osobowości Artysty: niepokój, ekscytacja, ironia, wyrafinowanie, bezinteresowność, potrzeba obdarowywania. Swoimi dokonaniami Kijewski na stałe wpisał się do historii polskiej sztuki, a jego prace przyczyniły się w istotny sposób do unowocześnienia języka polskiej rzeźby współczesnej. Tworzył niezwykłe realizacje, zaskakujące połączeniami różnorodnych, najczęściej nierzeźbiarskich materiałów, form, wątków i tradycji zarówno z obszaru kultury wysokiej, jak i niskiej, które składają się na oryginalny słownik znaczeń tworzących pełną sprzeczności duchowość ponowoczesnej epoki.

Wystawa retrospektywna przedwcześnie zmarłego artysty prezentuje całość jego twórczości począwszy od realizacji z drugiej połowy lat 80., wykonanych w ramach wystąpień formacji Świadomość Neue Bieremiennost (Mirosław Bałka, Mirosław Filonik, Marek Kijewski), aż po ostatnie prace, dokończone już po śmierci Kijewskiego, przygotowywane na wystawę poplenerową Bifurkacje z 2008. Cezura dla dwóch odsłon wystawy jest rok 1996, w którym Kijewski rozpoczął artystyczną współpracę ze swoją partnerką życiową, Małgorzatą Malinowską "Kocurem". Od tego momentu prace autorstwa tego duetu artystycznego sygnowane są: Kijewski/Kocur.

Część pierwsza obejmuje twórczość Kijewskiego z lat 80., aż po realizacje z jego pierwszej, dużej prezentacji indywidualnej Positive w Zamku Ujazdowskim w 1995. Część druga prezentuje m.in. prace z okresu synkretycznego neopopu, kiedy artyści posługiwali się oryginalną strategią twórczą SSS (surfing, scaning, sampling) oraz zachowane przykłady konstrukcji ilustrujących opracowany przez nich system Bitów Etycznych.

Prace Kijewskiego z końca lat 80. i początku 90. przechowywane w niewłaściwych warunkach uległy destrukcji, zarówno te wykonane z nietrwałych, tymczasowych materiałów realizowane na wystąpienia grupy Świadomość Neue Bieremiennost, jak i z jego pierwszych wystaw indywidualnych, z solidnej materii (sztuczny kamień, drewno, metal). Ocalały nieliczne, znajdujące się w rękach przyjaciół lub w zbiorach instytucji takich jak Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, CSW Zamek Ujazdowski oraz Galeria Arsenał w Białymstoku.

Wczesne prace z tego okresu istnieją niemal wyłącznie w formie dokumentacji (fotografie, slajdy i rejestracje wideo. Pokazuje ona warsztatowy brikolaż, twórczą swobodę mieszania porządków i hierarchii, strategie zaskoczenia i przemieszczenia, ironiczny i nieufny stosunek do zwietrzałych symboli, estetyk, dyskursów filozoficznych i ideologicznych, któremu towarzyszyła świadomość aktualnego kontekstu polityczno-kulturowego, czyli to wszystko, co w dużej mierze charakteryzowało także późniejszą twórczość artysty.

Wystawie towarzyszy katalog z bogatym materiałem ilustrującym twórczość Marka Kijewskiego, esejami, kalendarium oraz projektami niezrealizowanych prac artysty.

Kurator: Ewa Gorządek

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
00-467 Warszawa, ul. Jazdów 2
Więcej: www.csw.art.pl


Wystawy aktualne | Archiwum wystaw 2003-2012

redakcja|nota prawna
© 2003-2020 sztuka.net   Wszelkie prawa zastrzeżone.