WYSTAWY
WARSZAWA - KRÓLIKARNIA
100% Malarstwa. Aktualny Obraz.
01.03.2009 - 29.03.2009

01.03.2009 - 29.03.2009
"Aktualny Obraz", wystawa i towarzysząca jej publikacja, są dopełnieniem ekspozycji "100% Malarstwa" prezentującej dorobek Wydziału Malarstwa warszawskiej ASP po II wojnie światowej. Wystawę zorganizowano w październiku 2008 roku w murach uczelni, z okazji sześćdziesięciolecia istnienia Wydziału. Była ona okazją do obejrzenia w jednym miejscu obrazów artystów związanych z Wydziałem Malarstwa. Na kilka dni pracownie i korytarze Wydziału uległy transformacji - na co dzień nieprzystosowane do celów galeryjno-wystawienniczych diametralnie zmieniły swój charakter, by odwiedzający ekspozycję mogli zapoznać się z dokonaniami najwybitniejszych artystów związanych z uczelnią. Wystawie towarzyszyła książka autorstwa profesora Wojciecha Włodarczyka pt. Miejsce malarstwa - monografia dziejów Wydziału, a jednocześnie ważny zbiór dokumentów źródłowych do prowadzenia dalszych badań nad historią Wydziału. Wystawa w Królikarni p.t. "Aktualny Obraz" stanowi uzupełnienie, rodzaj aneksu do wystawy "100% Malarstwa". Prezentuje zarówno twórczość pracujących obecnie na Wydziale artystów, jak i prace "klasyków współczesności", którzy choć niedawno przestali pracować na Akademii, wciąż mają doniosły wpływ na to, co aktualnie się na niej dzieje. Ponadto na ekspozycji znajdą się prace niedawnych absolwentów Wydziału Malarstwa, wskazanych przez promotorów ich prac dyplomowych. Wystawie towarzyszy publikacja autorstwa Piotra Szuberta, opisująca aktualną kondycję Wydziału i jego miejsce we współczesnym życiu artystycznym w Polsce. Publikacja zawiera część katalogową, której towarzyszą noty o autorach biorących udział w wystawie. "Aktualny Obraz" będzie prezentowany w trzech miejscach. W dniach 28 lutego - 29 marca 2009 roku zostanie pokazany w warszawskiej Królikarni, następnie w Muzeum Sankt Petersburskiej Państwowej Akademii Sztuk Pięknych im. Iliji E. Riepina, co samo w sobie będzie interesującym wydarzeniem z uwagi choćby na to, że wielu profesorów przedwojennej ASP w Warszawie i jej Katedry Malarstwa było absolwentami Akademii petersburskiej, wystarczy przywołać w tym miejscu nazwiska znakomitych profesorów: Ferdynanda Ruszczyca, Konrada Krzyżanowskiego, Felicjana Szczęsnego Kowarskiego czy Kazimierza Stabrowskiego. Spodziewana jest rewizyta artystów z Sankt Petersburga w Warszawie i ich wystawa na Akademii Sztuk Pięknych. Cykl wystaw "Aktualny Obraz" zamknie ekspozycja w radomskiej "Elektrowni" – nowej, prężnie działającej galerii, będącej też centrum sztuki współczesnej w prawdziwym tego słowa znaczeniu: posiadającej własny zespół badawczy i mającej ambicje zostania jednym z ważniejszych ośrodków ekspozycji i dokumentacji sztuki współczesnej w Polsce.

Kurator wystawy - Piotr Szubert

Królikarnia. Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie.
ul. Puławska 113a, 02-707 Warszawa
Kontakt: www.krolikarnia.mnw.art.pl


Wystawy aktualne | Archiwum wystaw 2003-2012

redakcja|nota prawna
© 2003-2020 sztuka.net   Wszelkie prawa zastrzeżone.