WYSTAWY
WROCŁAW - MUZEUM NARODOWE
Wrocławskie Impresje
27.06.2004 - 22.08.2004

27.06.2004 - 22.08.2004
Wystawa jest prezentacja prac ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu dwudziestu artystów wrocławskich z dwóch pierwszych powojennych generacji. Pierwsze pokolenie to "pionierzy", kładący fundament pod rodzące się na Ziemiach Odzyskanych środowisko plastyczne: to malarze kształtujący i wpływający na ówczesne potrzeby twórcze, formułujący myśli o sztuce; to koloryści zafascynowani barwą i światłem. Eugeniusz Geppert, Stanisław Dawski, Hanna Krzetuska to artyści, profesorowie Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, którzy posiadają niezwykłą siłę opiniotwórczą w środowisku: malują obrazy, wpływając jednocześnie na postawy twórcze młodych adeptów sztuki. Powoli rodzi się nowe, wykształcone pokolenie, które oddala się od narzuconych kanonów, szuka innych, nowoczesnych środków wypowiedzi plastycznej, innego, nowoczesnego stylu. Druga generacja debiutuje śmiało. Nie waha się ulegać nastrojom, wzruszeniom, ma odwagę marzyć. To okres niezwykłej aktywności artystów - pracują dużo, jakby opanowani niedosytem, stale zmagając się z materią malarską. W ich obrazach odnajdujemy już nie tylko realizm, postimpresjonizm, ale i malarstwo metaforyczne, surrealizm, informel w jego różnorodnych odmianach - od taszyzmu po sztukę materii. Pokolenie to, swoją pasją, ożywia, wzbudza chęć współpracy - profesorowie wspólnie ze swoimi dawnymi uczniami tworzą stowarzyszenie Szkoły Wrocławskiej, które w roku 1967 zmienia nazwę na Grupę Wrocławską. Zbliżają się lata 70-te. Emocje artystyczne wyciszają się, stabilizują, aby ponownie wejść w fazę buntu. Wielu malarzy Grupy Wrocławskiej kieruje swoją myśl twórczą w stronę młodego powiewu. Nadchodzi, bowiem okres nowych manifestacji artystyczno ? ideowych, podważających wartość obrazu jako uniwersalnego środka kreacji.

Ekspozycja jest doskonałą lekcją historii wrocławskiego malarstwa lat powojennych. Przywołuje niezwykłych twórców z tamtych lat, a kompozycja prac ich autorstwa tworzy tę interesującą prezentację. To: Stanisław Dawski, Eugeniusz Geppert, Kazimierz Holler, Hanna Krzetuska oraz ich następcy: Jan Chwałczyk, Waldemar Cwenarski, Józef Gielniak, Kazimierz Głaz, Józef Hałas, Konrad Jarodzki, Zdzisław Jurkiewicz, Natalia Lach-Lachowicz, Krzesława Maliszewska, Alfons Mazurkiewicz, Maria Michałowska Zbigniew Paluszak, Jerzy Rosołowicz, Anna Szpakowska-Kujawska, Janina Żemojtel.

Wystawie towarzyszy wydawnictwo, którego autorem jest Mariusz Hermansdorfer. We wstępie do katalogu Hermansdorfer w sposób barwny i niezwykle staranny umieszcza wrocławskich malarzy w realiach epoki, w której tworzyli. Książka zawiera też jego teksty o poszczególnych artystach, pełne osobistych wrażeń, myśli i spostrzeżeń. Te osobiste impresje można odkryć również na wystawie.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław. Kontakt: www.mnwr.art.pl


Wystawy aktualne | Archiwum wystaw 2003-2012

redakcja|nota prawna
© 2003-2020 sztuka.net   Wszelkie prawa zastrzeżone.