WYSTAWY
WARSZAWA - INSTYTUT WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO
Designer Roku 2009 - Andrzej Śmiałek i Ergo Design
12.02.2010 - 11.04.2010

Prezentowana wystawa stanowi kompendium wiedzy nt. roli i znaczenia zespołu projektowego w procesie powstawania nowego produktu oraz budowania przewagi konkurencyjnej, m.in. poprzez stosowanie innowacji i tworzenie pożądanej wartości dodanej produktów. Jest prezentowana w ramach prowadzonego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego projektu "Zaprojektuj Swój Zysk". Celem projektu jest stworzenie profesjonalnego otoczenia biznesowego, umożliwiającego przedsiębiorcom i projektantom współpracę w obszarze aplikacji wzornictwa przemysłowego, zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, roli nauki w rozwoju gospodarczym oraz udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym. W ramach projektu IWP uruchamia platformę edukacyjną i komunikacyjną poświęconą wzornictwu oraz cykl szkoleń przeznaczonych dla przedsiębiorców i projektantów z zakresu metodyki wdrażania nowych produktów i usług wzorniczych. Korzyści z udziału w projekcie to m.in. wiedza z zakresu zarządzania nowym produktem wzorniczym, znajomość procesu projektowego i metod współpracy, metodyki wdrażania nowoczesnych i konkurencyjnych wzorniczo produktów i usług oraz nawiązanie kontaktów w ramach środowiska biznesowego.

Andrzej Śmiałek tytuł Designera Roku 2009 otrzymał od prezesa IWP w ramach konkursu dobry wzór, na najlepiej zaprojektowane produkty na polskim rynku.

Zawód projektanta przeżywa dziś prawdziwy renesans, a jednocześnie dostosowuje się do zmieniającej się rzeczywistości. Przechodzi transformację od projektanta przedmiotu, bazującego na fachowej wiedzy z zakresu inżynierii czy architektury, z domieszką estetyki, do zawodu multidyscyplinarnego, obejmującego również takie obszary jak socjologia, psychologia zachowań, konsulting i tworzenie marek, zarządzanie ludźmi. Dzisiaj projektant to właściwie szef zespołu projektowego, wizjoner i stylista zarazem. W przyszłości z pewnością modyfikacje pójdą w kierunku podziału na projektantów produktów czy marek i tzw. potentializerów, którzy będą wskazywać możliwości rozwoju. Nagroda Designer Roku to wyróżnienie szczególne, przyznawane nie za jeden wyjątkowy pomysł lub produkt, ale za oryginalność w jakiejś dziedzinie projektowania. "Andrzej Śmiałek i prowadzone przez niego studio Ergo Design otrzymali ją po pierwsze za konsekwentne, wieloletnie projektowanie innowacyjnych produktów. Po drugie, za uwzględnianie w rozwiązaniach projektowych zarówno badań rynkowych, jak i ergonomicznych oraz dopasowanie produktów do przyszłych potrzeb klientów. I po trzecie, za profesjonalne zarządzanie procesem projektowania z pełnym zrozumieniem łańcucha życia produktu na rynku" - uzasadniała prezes Instytutu Wzornic-twa Przemysłowego Beata Bochińska, wręczając nagrodę.

Na monograficznej wystawie projektanta i jego zespołu można zobaczyć najciekawsze produkty zaprojektowane dla takich firm jak Zelmer, Lotos czy Deltim oraz - co, naszym zdaniem, jest wartością szczególną - prześledzić cały nowoczesny proces powstawania nowego produktu. Naczelnym hasłem studia i jego filozofią, jest angielskie "brand indulging", co wskazuje na specjalizację we wzmacnianiu i pozycjonowaniu marki poprzez wdrażanie dobrze zaprojektowanych, innowacyjnych produktów. Ponieważ dobry produkt jest największym aktywem marki.

Celem wystawy jest pokazanie roli i znaczenia zespołu projektowego w procesie powstawania nowego produktu (budowanie przewagi konkurencyjnej, m.in. poprzez stosowanie innowacji i tworzenie pożądanych wartości dodanych produktów), podkreślenie rynkowej funkcji wzornictwa przemysłowego, prezentacja dobrych praktyk wzorniczych (metod pracy dobrego studia projektowego Ergo Design) oraz pokazanie, krok po kroku, etapów nowoczesnego procesu rozwoju nowego produktu, z jego celami, koniecznymi działaniami i efektami, na konkretnym przykładzie - wózka dla dzieci X-lander.

Wystawa podzielona jest na trzy obszary:

1. Strefa firmy - prezentuje ludzi Ergo Design i ich funkcje w zespole projektowym, pokazując tym samym, jak multidyscyplinarny jest proces rozwoju nowego produktu. Wyświetlany jest również film nt. Ergo Design w latach 2004–09.

2. Strefa produktów Ergo Design - każdy z dokładnym opisem: jaka była idea jego powstania, czyli jakie oczekiwania producenta miał spełniać i jakie potrzeby odbiorcy zaspokajać; jakie zastosowano rozwiązania projektowe; jakie efekty przyniosły. W sumie produkty obrazują kierunki, w jakich Ergo Design rozwijało swoją działal-ność i odzwierciedlają doświadczenia wyniesione ze współpracy z producentami.

3. Podróż po procesie powstawania nowego produktu, na przykładzie wózka dla dzieci X-lander. Od formułowania założeń, przez koncepcję, projekt wzorniczy, wdrożenie, aż po wsparcie w miejscu sprzedaży. Każdy etap opisany krok po kroku, z jego celami i działaniami. Chodzi nie tylko o przedstawienie samego procesu, ale też o uświadomienie konieczności właściwego nim zarządzania, na każdym etapie, aby osiągnąć zamierzone cele rynkowe.

Komisarz wystawy: Ewa Siemieńska, IWP

Instytut Wzornictwa Przemysłowego, ul. Świętojerska 5/7, Warszawa
Kontakt: www.iwp.com.plWystawy aktualne | Archiwum wystaw 2003-2012

redakcja|nota prawna
© 2003-2020 sztuka.net   Wszelkie prawa zastrzeżone.