WYSTAWY
WARSZAWA - MUZEUM NARODOWE
Chopin - ikonosfera romantyzmu
24.09.2010 - 14.11.2010

Przygotowana dla uczczenia 200-lecia urodzin Fryderyka Chopina wystawa prezentuje dzieła najwybitniejszych artystów polskich i francuskich epoki romantyzmu, sytuując osobę wielkiego kompozytora i jego muzykę w szerokim kontekście sztuki i kultury europejskiej 1. połowy XIX wieku.

Wystawa jest próbą odtworzenia artystycznego imaginarium Warszawy i Paryża czasów romantyzmu. Zgromadzone na wystawie dzieła malarskie, rysunki, ryciny, rzeźby oraz fotografie otwierają przed widzem świat ikonosfery europejskiego romantyzmu. Pojęcie ikonosfery, stworzone i zastosowane w refleksji i metodologii badań nad sztuką nowoczesną przez Mieczysława Porębskiego, odnosi się do universum kultury wizualnej i symbolicznej epoki, na które składają się zarówno tematy właściwe sztuce wysokiej z jej tradycją ikonograficzną, jak i przedstawienia życia codziennego, wnętrza salonu i przestrzeni miejskiej, a także upowszechniająca się ilustracja prasowa.

Wystawa koncentrować się będzie wokół sztuki francuskiej i polskiej w czasach Fryderyka Chopina. Jego osoba pojawia się w relacjach ze współczesnymi mu artystami czynnymi wówczas we Francji. Na ekspozycji pokazywane są dzieła najwybitniejszych malarzy francuskich epoki romantyzmu: Jeana-Auguste'a-Dominique'a Ingres'a, Eugène'a Delacroix, Théodore'a Chassériau, Paula Delaroche'a, Alexandre-Gabriela Decamps'a. Na wystawie zobaczyć będzie też można dzieła polskich artystów działających w tym samym czasie Piotra Michałowskiego, Henryka Rodakowskiego, Józefa Simmlera, Jana Matejki, Artura Grottgera. Teofila Kwiatkowskiego.

W sumie na wystawie prezentowanych jest blisko 200 dzieł, pochodzących z muzeów i instytucji polskich i obcych. Trzon ekspozycji tworzą bogate zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie, znaczna część obiektów pochodzi z Muzeów Narodowych w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu oraz stołecznego Muzeum im. Fryderyka Chopina. Na potrzeby ekspozycji swoich bezcennych zbiorów użyczyły znane w świecie muzea francuskie: Luwr, Musée de la Vie Romantique, Musée Carnavalet i Musée national Eugène Delacroix w Paryżu, Musée Ingres w Montauban i Musée Farbe w Montpellier oraz Nasjonalmuseet w Oslo i holenderskie Muzeum w Dordrechcie. W skład wystawy wchodzą też dzieła pochodzące z Fundacji XX. Czartoryskich w Krakowie, Fundacji im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Warszawie i Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich przy Zamku królewskim w Warszawie, Fundacji Pełkińskiej XX Czartoryskich oraz z angielskich i polskich kolekcji prywatnych.

Komisarze: Iwona Danielewicz i Andrzej Dzięciołowski

Muzeum Narodowe w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3, Warszawa
Kontakt: www.mnw.art.plWystawy aktualne | Archiwum wystaw 2003-2012

redakcja|nota prawna
© 2003-2020 sztuka.net   Wszelkie prawa zastrzeżone.