WYSTAWY
WARSZAWA - MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ
PRL™. Eksport architektury i urbanistyki z Polski Ludowej
15.10.2010 - 15.11.2010

Szkic perspektywiczny projektu budynku biurowego AWQAF przy ulicy Jamhuria w Bagdadzie (Irak). Projekt Aleksandra Markiewicza, Jerzego Staniszkisa i Kahtan Awni Architects zdobył pierwszą nagrodę w międzynarodownym konkursie architektonicznym w 1960 roku.
Tereny Międzynarodowych Targów Handlowych w Akrze (Ghana), projektanci: Jacek Chyrosz i Stanisław Rymaszewski, ukończone w 1967. Na drugim planie pawilon wejściowy. Fot. Stanisław Rymaszewski.
Pawilon Ghany na wystawie w Lagos (Nigeria, 1962), projektanci: Jacek Chyrosz i Stanisław Rymaszewski, w tym czasie pracujący w Ghanie. Fot. Stanisław Rymaszewski.
Stadion w Latakii (Syria), architekci Wojciech Zabłocki, Andrzej Ryba; konstruktor Wiktor Humięcki. Realizacja 1987 w wyniku konkursu na Ośrodek Olimpijski w Latakii, wygranego przez Wojciecha Zabłockiego.
Wystawa prezentuje wybrane projekty polskich specjalistów pracujących na kontraktach central handlu zagranicznego w Iraku, Syrii, Libii, Algerii, Ghanie i Nigerii: krajach, które szukały sojuszników wśród państw socjalistycznych po uzyskaniu niepodległości od końca lat czterdziestych XX wieku. Architekci, urbaniści i inżynierowie przywozili ze sobą zarówno tradycję polskiej architektury międzywojennej, jak i doświadczenie wielkich socjalistycznych budów, takich jak Warszawa lub Nowa Huta, rozwijając je w zastanych warunkach klimatycznych, kulturowych i technologicznych.

Prezentowane budynki, osiedla, plany miejskie i regionalne, oraz projekty badawcze świadczą nie tylko o talencie, wiedzy i zaangażowaniu poszczególnych projektantów, ale także o politycznej ekonomii pracy architektonicznej w socjalizmie. Pokazują rolę Polski Ludowej w sieciach globalnej dystrybucji wiedzy i technologii, które pod koniec zimnej wojny odzwierciedlały mniej konflikt ideologiczny, a bardziej nowy podział pracy charakterystyczny dla świata post-socjalistycznego.

Wraz z uzyskiwaniem niepodległości przez dawne europejskie kolonie w Azji i Afryce począwszy od końca lat 40. kraje postkolonialnego Południa stawały się coraz istotniejszymi aktorami w konfrontacji między socjalistycznym Wschodem a kapitalistycznym Zachodem. Modernizacja militarna, gospodarcza i technologiczna były ważnymi elementami tej rywalizacji, znajdując wyraz w znaczących nakładach na pomoc rozwojową przekazywaną państwom postkolonialnym przez Związek Radziecki, Stany Zjednoczone i ich europejskich sojuszników, a potem także przez Ruch Państw Niezaangażowanych i Chiny. Wsparcie to przyjmowało różne formy: od programów szkoleniowych i edukacyjnych, poprzez projektowanie i budowę wodociągów oraz instalacji nawadniających, dróg i autostrad, fabryk we wszystkich gałęziach przemysłu, wytwórni prefabrykatów dla budownictwa mieszkaniowego, budynków komunalnych i kulturowych, aż po nowe dzielnice i nowe miasta.

Polscy architekci, urbaniści, inżynierowie, a czasem także artyści uczestniczyli w tych procesach, wyjeżdżając na kontakty z przedsiębiorstwami handlu zagranicznego takimi jak POLSERVICE. W ramach wystawy zostaną pokazane między innymi: projekt i realizacja terenów targowych w Akrze (Ghana, 1962-1967), plany Bagdadu, Algieru i regionu Trypolitanii w latach 60. i 70., osiedla mieszkaniowe w Iraku, Libii, i Syrii, projekt badawczy Ogólny Program Mieszkaniowy dla Iraku (lata 60.), a także typowe projekty przemysłowe eksportowane do krajów rozwijających się przez państwowe firmy projektowe takie jak BISTYP (Biuro Studiów i Projektów Typowych Budownictwa Przemysłowego) lub CEKOP (Centrala Eksportu Kompletnych Obiektów Przemysłowych). Na wystawie zostaną pokazane budynki i zespoły powstałe w wyniku współpracy i rywalizacji między polskimi architektami, urbanistami i inżynierami z miejscowymi projektantami oraz ekspertami z innych krajów.

Kurator: Łukasz Stanek
Współpraca: Piotr Bujas, Tomasz Fudala, Alicja Gzowska

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ul. Pańska 3, Warszawa
Kontakt: www.artmuseum.plWystawy aktualne | Archiwum wystaw 2003-2012

redakcja|nota prawna
© 2003-2020 sztuka.net   Wszelkie prawa zastrzeżone.