WYSTAWY
WROCŁAW - MUZEUM NARODOWE
Jana Lebenstein. Kolekcja Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
06.10.2004 - 14.11.2004

06.10.2004 - 14.11.2004
W piątą rocznicę śmierci Jana Lebensteina, z okazji wydania obszernej, dwutomowej publikacji - "Jan Lebenstein. Rozmowy o sztuce własnej, o tradycji i współczesności" (T. I), "Jan Lebenstein i krytyka. Eseje, recenzje, wspomnienia" (T. II), przygotowanej przez Wydawnictwo Hotel Sztuki z Warszawy, wrocławskie Muzeum Narodowe zorganizowało wystawę dzieł artysty ze zbiorów własnych. Muzeum nasze może poszczycić się posiadaniem reprezentatywnej kolekcji dzieł Lebensteina, liczącej 126 prac, ukazującej twórczość artysty od momentu debiutu do okresu dojrzałego. Na ekspozycji czasowej zobaczymy kilkadziesiąt obrazów olejnych i gwaszy z lat 1956-1978. Wśród nich znajdą się te najlepsze m.in.: Pejzaże (1954-1955), Figury we wnętrzu (1956), Figury kreślone (1958), Figury osiowe (1961-1962), Potworne zwierzęta (1964-1965), kompozycje inspirowane mitologią grecką i rzymską (1967-1975), obrazem Böcklina Wyspa umarłych (1975), poetyką fin de siecle'u. Obszerny wybór prac tego twórcy można oglądać w Muzeum na stałej wystawie sztuki polskiej XX wieku, dokumentują one pełną wysiłku, wyrzeczeń, ale przede wszystkim oryginalnych osiągnięć drogę twórczą jednego z najwybitniejszych artystów polskich ubiegłego stulecia.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław.
Kontakt: www.mnwr.art.pl


Wystawy aktualne | Archiwum wystaw 2003-2012

redakcja|nota prawna
© 2003-2020 sztuka.net   Wszelkie prawa zastrzeżone.