WYSTAWY
GNIEZNO - MUZEUM POCZĄTKÓW PAŃSTWA POLSKIEGO
Gnieźnieńskie Spotkania z Plakatem - Spotkanie 6: Dania
05.11.2004 - 27.02.2005

05.11.2004 - 27.02.2005
Wystawa plakatu duńskiego to szósta z kolei prezentacja dorobku światowego plakatu prezentowanego w ramach cyklu Gnieźnieńskich Spotkań z Plakatem. Wystawa została włączona do programu imprez towarzyszących 19. Międzynarodowemu Biennale Plakatu w Warszawie. Na wystawie prezentujemy ponad 200 współczesnych duńskich plakatów wybranych z bogatej kolekcji Galerii Plakatu i Designu Muzeum Narodowego w Poznaniu. Cała kolekcja plakatu duńskiego w zbiorach liczy ponad 450 plakatów. Ze względu na charakter zbiorów nacisk położony został na prezentację wybitnych indywidualności w dziedzinie projektowania graficznego. Pokazujemy prace takich twórców jak: Per Arnoldi, Bo Bendixen, Gitte Kath, Finn Nygaard, Finn Sködt. Każdy z tych autorów posługuje się własnym, rozpoznawalnym stylem graficznym, a ich prace prezentowane są na licznych międzynarodowych wystawach i konkursach. Dorobek twórczy tych właśnie grafików zasługuje na szerszą prezentację. Dlatego też na wystawie najlepiej ukazany jest okres ostatnich 20 lat w duńskim plakacie. Patrząc przez pryzmat tych właśnie prac, trudno znaleźć dla nich wspólny mianownik. W porównaniu z takimi krajami jak Szwajcaria czy Polska, nie obserwujemy w Danii jednej, silnej szkoły w tworzeniu prac graficznych. Indywidualny styl poszczególnych twórców może być właśnie jednym z wyróżników. Można jednak zauważyć szczególny rodzaj "rozmalowania" w wielu plakatach. Ten malarski rys duńskich plakatów był mocno widoczny zwłaszcza w latach 80. XX wieku i będzie można go dostrzec również na naszej wystawie. Na wystawie nie zabraknie również plakatów starszych (lata 50. i 60.), głównie reklamowych, wykonanych przez twórców już nieżyjących i uznawanych obecnie za klasyków: Aage Rasmussen, Aage Sikker Hansen, Ib Antoni.

Uzupełnieniem wystawy jest pokaz plakatów oraz prac graficznych Petera Gyllana, Polaka od początku lat 70. mieszkającego w Danii, absolwenta Duńskiej Szkoły Sztuk Pięknych, który pracuje w Danii jako grafik niezależny, a od 1988 roku działa również jako wykładowca. Obecnie wykłada gościnnie w Danmarks Design Skole w Kopenhadze. Autor będzie gościem podczas otwarcia wystawy. Ekspozycja gnieźnieńska jest powiększona o prezentację obiektów duńskiego designu, również pochodzących ze zbiorów Galerii Plakatu i Designu. Są to przedmioty projektowane przez najwybitniejszych duńskich projektantów, takich jak Arne Jacobsen, Erik Magnussen czy David Lewis - projektant związany z firmą Bang & Olufsen. Powiększenie ekspozycji o obiekty designu w wypadku tej wystawy jest jak najbardziej właściwe, gdyż właśnie w Danii wzornictwo przemysłowe zyskało bardzo wysoką rangę społeczną, a częstotliwość występowania w Danii plakatów poświęconych tematyce projektowania dodatkowo to potwierdza.

Od strony merytorycznej wystawę przygotowało Muzeum Narodowe w Poznaniu (Galeria Plakatu i Designu). Kuratorem jest Anna Grabowska (pracownik Galerii Plakatu i Designu MNP). Wystawie towarzyszy katalog zawierający teksty wstępu, pełne metryczki plakatów wraz z ilustracjami, referencje bibliograficzne, noty biograficzne autorów i reprodukcje barwne wybranych prac. Plakat do wystawy zaprojektował Mirosław Adamczyk, jeden z najlepszych obecnie grafików polskich.

Wystawę zorganizowano przy współpracy z Duńskim Instytutem KulturyMuzeum Początków Państwa Polskiego, ul. Kostrzewskiego 1, 62-200 Gniezno
Kontakt: www.muzeum.gniezno.pl


Wystawy aktualne | Archiwum wystaw 2003-2012

redakcja|nota prawna
© 2003-2022 sztuka.net   Wszelkie prawa zastrzeżone.