WYSTAWY
WARSZAWA - PKIN
Idea Leonardo da Vinci - geniusz i jego machiny
10.01.2004 - 25.04.2004

10.01.2004 - 25.04.2004
Agencja Kontakt - Grzegorz Furgo wraz ze Sponsorem Głównym Wystawy, PTK Centertel - operatorem sieci Idea oraz Partnerem Strategicznym, Grupą LOTOS i Zarządem Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o. w Warszawie przygotowują niezwykłą wystawę "Idea. Leonardo da Vinci - Geniusz i jego machiny". Opiekę merytoryczną nad wystawą objął profesor Juliusz A. Chrościcki z Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk. Projekt aranżacji ekspozycji wykonały Violetta Damięcka i Żaneta Govenlock. Patronat honorowy nad wystawą przyjął Prezes Rady Ministrów - Leszek Miller. Patronat medialny nad wystawą objęła Telewizja Polska Program 1, Radio Zet, Tygodnik Wprost, Dziennik Życie Warszawy, Wirtualna Polska - portal internetowy.

Na wystawie zaprezentowane zostaną w wielorakiej formie (modele, szkice, makiety architektoniczne, itp.) dokonania Mistrza w dziedzinie badań anatomii człowieka, architektury, mechaniki, hydrotechniki, aerodynamiki. Ekspozycja przygotowywana była przez kilka lat przez naukowców, archiwistów włoskich. Na podstawie badań rysunków i opisów Leonarda da Vinci zawartych w jego słynnych kodeksach, wykonano kilkadziesiąt modeli machin i urządzeń pomysłu artysty. Prace pod okiem naukowców wykonali wyselekcjonowani rzemieślnicy florenccy, posługując się metodami, narzędziami i materiałami wykorzystywanymi w dobie Renesansu. Ekspozycja została podzielona na kilka działów, grupujących machiny cywilne, wojenne, służące do latania oraz wodne. Trzon wystawy tworzy 45 modeli machin, do wykonania których użyto tylko naturalnych materiałów, dostępnych w XV-XVI wieku: drewna, bawełny, żelaza, mosiądzu, sznurów. Każdemu modelowi towarzyszy fragment manuskryptu Leonarda, zawierający projekt prezentowanego urządzenia oraz krótki opis jego działania i historii. Daje to możliwość porównania stworzonego w XX wieku modelu z oryginalnym pomysłem renesansowego wynalazcy. Obok machin Leonarda na wystawie zaprezentowane będą studia anatomiczne wzbogacone fragmentami jego obrazów oraz projekty architektoniczne mistrza w postaci makiet.

Wystawie towarzyszyć będzie emisja filmu, fabularyzowanego dokumentu o artyście. Wynalazki Leonarda obejrzeć będzie można również i wprawić w ruch przy pomocy specjalnych programów komputerowych oglądanych na kilku terminalach. Monitory zaopatrzone są w sensory reagujące na dotyk, co pozwala swobodnie wędrować po programie. Prezentacja wzbogaci wiadomości o Leonardzie i jego pracach oraz zaprezentuje niektóre z jego urządzeń w ruchu. W tworzeniu programu edukacyjnego, towarzyszącego wystawie, szczególny nacisk położony został na jej walory dydaktyczne. Wędrując po wystawie uczniowie zapoznają się z Kodeksami Leonarda, których powiększone fragmenty znajdują się na terenie całej wystawy. Pozwolą one zorientować się we wszechstronności zainteresowań mistrza, który z równą uwagą przyglądał się roślinom, ludziom, zjawiskom atmosferycznym, jak i architekturze oraz urządzeniom mechanicznym. Przywołaniem arcydzieł malarskich Leonarda będzie wielkoformatowa reprodukcja "Damy z gronostajem", obrazu będącego własnością Fundacji Książąt Czartoryskich przy Muzeum Narodowym w Krakowie. Do oprowadzania po wystawie zatrudnieni zostali przewodnicy, obeznani zarówno w zagadnieniach technicznych, jak i ogólnej wiedzy o epoce. W interesujący i przystępny sposób przekażą uczniom najważniejsze fakty i ciekawostki. Aby poszerzyć wiedzę uczniów z zakresu sztuki Renesansu, historii techniki czy w końcu samej osoby Leonarda da Vinci, proponujemy udział w organizowanych na terenie wystawy lekcjach, prowadzonych przez pedagogów i specjalistów z różnych dziedzin. Lekcje muzealne są doskonałym sposobem zachęcenia uczniów do pogłębionego studiowania wybranych problemów, uzupełniających wiedzę nabywaną na lekcjach historii, języka polskiego, sztuki a także fizyki. Umożliwiają aktywne i twórcze uczestniczenie w zwiedzaniu wystawy.

Dodatkową formą przybliżenia młodym widzom zagadnień związanych z ekspozycją będą konspekty zajęć, które nauczyciel będzie mógł wykorzystać po obejrzeniu wystawy wraz z młodzieżą. Zostały opracowane przez Włodzimierza Maja, metodyka z Centrum Kształcenia Nauczycieli w Warszawie, współautora konspektów i scenariuszy lekcji ze źródłami dla nauczycieli, publikowanych przez Wydawnictwo Naukowe PWN oraz materiałów pomocniczych dla nauczycieli - Matura 2002 - Historia. Program został przygotowany z uwzględnieniem różnic w poziomach edukacji w poszczególnych grupach wiekowych: szkole podstawowej, gimnazjum oraz liceum. Konspekty będą wręczane bezpłatnie opiekunom grup szkolnych przy wejściu na wystawę. Szczegółowe informacje dotyczące tematów lekcji muzealnych oraz konspektów zajęć nauczyciele uzyskają na specjalnym spotkaniu - wernisażu dla przedstawicieli środowisk oświatowych, organizowanym na XXX piętrze Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w dniu 9 stycznia 2004 roku o godz. 12:00. Spotkanie poprowadzi profesor Juliusz A. Chrościcki, który wygłosi wykład na temat Leonarda da Vinci i samej wystawy. Zaproszeni goście będą mieli możliwość zwiedzenia ekspozycji i otrzymania bezpłatnie broszury, która będzie dostępna w punktach informacyjnych na parterze Pałacu Kultury i Nauki.

Pałac Kultury i Nauki, parter i XXX piętro. Warszawa, Pl. Defilad 1. Informacja, bilety, rezerwacje: Pałac Kultury i Nauki - tel. (022) 656 74 20.


Wystawy aktualne | Archiwum wystaw 2003-2012

redakcja|nota prawna
© 2003-2020 sztuka.net   Wszelkie prawa zastrzeżone.