WYSTAWY
WARSZAWA - CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
Za czerwonym horyzontem - aktualna sztuka z Polski i Rosji
29.11.2004 - 12.01.2005

29.11.2004 - 12.01.2005
Wystawa "Za czerwonym horyzontem" jest bezprecedensowym spotkaniem najnowszej sztuki polskiej i rosyjskiej, szeroką prezentacją twórczości młodych, przede wszystkim, artystów, którzy pokazują prace powstałe po roku 2000. Stanowi dopełnienie projektu "Warszawa-Moskwa / Moskwa-Warszawa 1900-2000" przedstawianego w tym samym czasie w Zachęcie, gdzie prezentowana jest sztuka polska i rosyjska XX wieku. Druga edycja wystawy "Za czerwonym horyzontem" odbędzie się w terminie marzec - maj 2005 w Narodowym Centrum Sztuki Współczesnej w Moskwie. Wystawa w CSW gromadzi ponad 50 najciekawszych przedstawicieli nowej sztuki z Polski i Rosji. "Za czerwonym horyzontem" jest pierwszą, zorganizowaną na taką skalę, konfrontacją najbardziej aktualnych tendencji artystycznych z obu krajów. Założeniem wystawy jest stworzenie platformy komunikacji, dialogu między pracami, które powstały tu i tam w podobnym czasie i zbliżonej sytuacji cywilizacyjnej. Mimo faktycznej próżni komunikacyjnej w kontaktach artystycznych na osi Warszawa-Moskwa / Moskwa-Warszawa (przyjmując umownie te punkty odniesienia) istnieją pewne pokrewieństwa i analogie w obszarach zainteresowań współczesnych artystów polskich i rosyjskich. Można je odnaleźć zarówno w odniesieniach do określonych tradycji, w repertuarze wykorzystywanych form wizualnych, jak i w podejmowanych tematach. Dla artystów z obu krajów charakterystyczna jest też przewaga perspektywy lokalnej nad globalną, częściej niż o świecie zdają się oni mówić o sprawach istotnych z punktu widzenia tu i teraz, chętniej wypowiadają się o sobie samych i własnych obsesjach niż o sprawach generalnych.

"Za czerwonym horyzontem" jest nie tylko prezentacją aktualnej sytuacji artystycznej, lecz także, a może przede wszystkim, próbą nakreślenia wizerunku współczesnej Polski i Rosji - krajów po burzliwej transformacji politycznej, kulturalnej i ekonomicznej, po przemianach, z których wyłania się nowy krajobraz i nowe społeczeństwo. Narracja wystawy zbudowana została wokół dwóch kluczowych tematów: "Krajobraz po transformacji" (prace komentujące sytuację społeczną, ekonomiczną, świat mediów, kwestie polityczne i narodowe, a także przedstawiające rzeczywisty, nowy pejzaż miejski) oraz "Transformers: Update wizerunku & strategie adaptacji" (nowy wizerunek człowieka umożliwiający przetrwanie w zmieniającej się rzeczywistości, kreowanie nowej tożsamości, sposoby adaptacji w przestrzeni medialnej, wirtualnej, prywatne mitologie). Wystawę zamyka cześć poświęcona tradycjom estetycznym, do których chętnie nawiązują współcześni twórcy z Polski i Rosji. Korzenie estetyczne nie sięgają głęboko, artyści często odzyskują i eksplorują ślady niedawnej przeszłości, odnajdując atrakcyjne i nośne emocjonalnie wątki w estetyce naszego świata przed transformacją. Tu także ujawnia się w pełni różnica między wrażliwością artystyczną, skalą i rozmachem dzieł artystów polskich i rosyjskich.

Artyści biorący udział w wystawie:
AES, Wiktor Alimpiew, Anna Baumgart, Kuba Bąkowski, Błękitne Nosy, Siergiej Bratkow, Rafał Bujnowski, Hubert Czerepok, Aristrach Czernyszew, Olga Czernyszewa, Władimir Dubosarskij, ESCAPE, Maurycy Gomulicki, Georgij Gurianow, Dmitrij Gutow, Rafał Jakubowicz, Zuzanna Janina, Wladislaw Jefimow, Marian Junin, Agnieszka Kalinowska, Aleksiej Kallima, Grzegorz Klaman, Anna Konik, Tomasz Kozak, Irina Korina, Jarosław Kozakiewicz, Oleg Kulik, Dominik Lejman, Marcin Maciejowski, Robert Maciejuk, Wladislaw Mamyszew-Monroe, Paulina Ołowska, Anataolij Osmołowski, Georgij Ostriecow, Piotr Parda, Laura Pawela, Petlura, Kerim Ragimow, Robert Rumas, Jadwiga Sawicka, Natasza Struczkowa, Jurij Szabelnikow, Siergiej Szechowcow, Dmitrij Szubin, Siergiej Szutow, Leonid Tiszkow, Twożywo, Andriej Ustinow, Jurij Wasiliew, Aleksander Winogradow, Piotr Wyrzykowski, Wojciech Zasadni, Radek Zielonka.

Wystawa w ramach polsko-rosyjskiego projektu kulturalnego: "WARSZAWA-MOSKWA / MOSKWA-WARSZAWA 1900 ? 2000" realizowanego przez Instytut Adama Mickiewicza - Centrum Międzynarodowej Współpracy Kulturalnej w Warszawie i Państwowe Centrum Muzealno-Wystawiennicze ROSIZO w Moskwie pod egidą Ministerstwa Kultury Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwa Kultury i Środków Masowego Przekazu Federacji Rosyjskiej.

Organizatorzy:

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski - Warszawa
Narodowe Centrum Sztuki Współczesnej - Moskwa

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 00-461 Warszawa, Al. Ujazdowskie 6
Kontakt: www.csw.art.pl


Wystawy aktualne | Archiwum wystaw 2003-2012

redakcja|nota prawna
© 2003-2020 sztuka.net   Wszelkie prawa zastrzeżone.