WYSTAWY
WARSZAWA - KRÓLIKARNIA
Forma człowieka. Wystawa rzeźby w 100-lecie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
02.12.2004 - 09.01.2005

02.12.2004 - 09.01.2005
"Z propozycją zorganizowania wystawy rzeźby w 100-lecie warszawskiej ASP zwrócili się do mnie Zofia Glazer, Grzegorz Kowalski i Janusz Pastwa - profesorowie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Rozmawialiśmy krótko, rzeczowo, trochę wówczas urzędowo, trochę podejrzliwie, w tonie dobrze pojętej współpracy, w klimacie zrozumienia. I od tej rozmowy, tego pierwszego spotkania zastanawiałem się w imię czego od 100 lat i każdego roku o tej samej porze ludzie z różnych stron świata i środowisk, którzy i dawnej i dziś mogliby mieć zupełnie inny pomysł na życie, zdają egzamin na Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych."
Radosław Mleczko (fragment publikacji "Forma człowieka" towarzyszącej wystawie)

Pierwszym profesorem rzeźby w utworzonej w 1904 roku Szkole Sztuk Pięknych był Xawery Dunikowski (patron Królikarni). Jak pisze profesor Stanisław Słonina: "Tamże prof. Xawery Dunikowski stworzył podwaliny dla studiów w zakresie rzeźby. Prof. Tadeusz Breyer rozwinął tę placówkę, a autorem jej programu w zakresie rzeźby został prof. Edward Wittig. Po roku 1932 roku, kiedy Uczelnia uzyskała nazwę Akademii Sztuk Pięknych, ówczesna Katedra Rzeźby wydała wielu wybitnych artystów rzeźbiarzy. Po drugiej wojnie światowej, z chwilą wznowienia działalności Akademii, w miejsce przedwojennej Katedry, utworzono Wydział Rzeźby. Poszczególne pracownie przejęli wychowankowie prof. Breyera - prof. Franciszek Strynkiewicz, prof. Ludwika Nitschowa, prof. Marian Wnuk, prof. Jerzy Jarnuszkiewicz." Wystawa w Królikarni koncentruje się wokół jednego z najważniejszych zagadnień kształcenia rzeźbiarzy - studium postaci ludzkiej. Artystów na wystawę wybrała Rada Wydziału Rzeźby ASP w Warszawie, znaleźli się wśród nich: Xawery Dunikowski, Tadeusz Breyer, Edward Wittig, Henryk Kuna, Franciszek Strynkiewicz, Marian Wnuk, Józef Aumiller, Zofia Demkowska, Jerzy Jarnuszkiewicz, Tadeusz Łodziana, Ludwika Nitschowa, Gustaw Zemła, Stanisław Kulon, Stanisław Słonina, Jan Kucz, Piotr Gawron, Adam Myjak, Antoni Janusz Pastwa, Grzegorz Kowalski, Kazimierz Ryszka, Roman Woźniak, Teresa Plata, Hanna Jelonek, Roman Pietrzak.

Temat wystawy - Forma człowieka, zaproponowany przez współkuratora, profesor Zofię Glazer (profesor warszawskiej ASP, prowadząca na Wydziale Rzeźby klasę rysunków) jest nawiązaniem nie tylko do problematyki studium aktu i studium natury podejmowanych przez rzeźbiarzy, ale również do programu studiów na Wydziale Rzeźby warszawskiej ASP. W związku z tym integralną częścią wystawy jest pracownia rzeźby, w której absolwenci Akademii - Katarzyna Kusak i Dominik Wdowski będą prowadzili zajęcia dla zainteresowanych. Przedmiotem tych warsztatów będzie studium figury ludzkiej w glinie. Zajęcia będą się odbywać w Królikarni w soboty i niedziele w godzinach 11-15, ilość miejsc ograniczona, rezerwacja telefoniczna pod numerem Królikarni - (22) 843 15 86. Zajęcia są adresowane przede wszystkim do osób dorosłych, które nie mają wcześniejszego przygotowania w zakresie rzeźby i które chcą zmierzyć się z tym wyzwaniem. Ponadto na wystawie prezentowane będą filmy archiwalne dotyczące historii rzeźby polskiej oraz artystów prezentowanych na wystawie, a także reportaż Katarzyny Janus dokumentujący pracę współczesnych pracowni rzeźby warszawskiej ASP. Wyboru prac na wystawę dokonali sami artyści, przy czym rzeźby współczesne zostały skonfrontowane z pracami klasyków, pochodzącymi ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.

Wystawie towarzyszy książka "Forma człowieka" - będąca zbiorem 24 szkiców poświęconych artystom, których prace tworzą tę ekspozycję. Autorem książki jest Radosław Mleczko, kurator Królikarni, projekt graficzny stworzyła Małgorzata Gurowska. "Te szkice do portretów szkoły i jej profesorów nie mają cech opracowania naukowego. Nawet nie mają takiego zamiaru. Powstały w oparciu o wspomnienia, rozmowy, spotkania. Przyznaję sobie w nich prawo do błędów, niezachowania stosownych proporcji, pominięć, przeoczeń. Są skromnym, chociaż starannym wyborem. Trochę żałuję, że termin wystawy wymusił zakończenie pracy w chwili, kiedy, jak sądzę, można by ją na dobre rozpocząć. Ale skoro została rozpoczęta... Starałem się unikać pisania o rzeźbach jako przedmiotach estetycznych. O wiele ciekawsze wydało mi się przyglądanie formie człowieka i szukanie odpowiedzi na pytanie, w jakiej jest formie? Ucząc się patrzenia na świat z perspektywy rzeźby, zastanawiałem się, czy jego czas nie minął? Czy nie opowiadam historii z myszką? Nie szukam w echu źródeł? Komu potrzebna jest rzeźba?" Radosław Mleczko

Kuratorzy wystawy: Radosław Mleczko, Zofia Glazer, Joanna Torchała

Królikarnia. Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, ul. Puławska 113a, 02-707 Warszawa


Wystawy aktualne | Archiwum wystaw 2003-2012

redakcja|nota prawna
© 2003-2020 sztuka.net   Wszelkie prawa zastrzeżone.