WYSTAWY
WARSZAWA - GALERIA SCHODY
Wystawa jurorów konkursu Warszawskiego Festiwalu Sztuk Pięknych 2005
15.05.2005 - 12.06.2005

15.05.2005 - 12.06.2005
Po bez mała czterdziestu latach od pierwszej edycji w 1966, wznowiono pod patronatem OW ZPAP Warszawski Festiwal Sztuk Pieknych. Zgłosiło się do niego bez mała trzystu artystów. Już ten jeden fakt powoduje, ze to środowiskowe spotkanie musiało być spotkaniem ocenianym, co więcej, ocena musiała być bardzo ostra, ze względu na zapewnienie zamykającej go wystawie wysokiego poziomu artystycznego. Demokracja ma swoje prawa i oceniający będą teraz oceniani. Oto ze strony organizatorów padła propozycja, żeby grono jurorów zgodziło się wziąć również udział w wystawie towarzyszącej wznowionemu Warszawskiemu Festiwalowi Sztuk Pięknych. Wystawa ta będzie niewątpliwie poddaniem się ocenom widzów. Do komentarzy i ocen dojdzie zapewne, bardzo szybko, przyznaje jednak, ze zasada swoistej jawności bardzo mi odpowiada. Nie wiem czy tak będzie się działo również w przyszłości, ale już ten jeden fakt to swoisty ewenement jako taki wydaje mi się wyjątkowo pociągający. Wydając się na spojrzenia i oceny wszystkich jurorzy przestają być anonimowymi "onymi", by stać się konkretnymi osobami, postaciami wcale nie mitycznymi, ale zwyczajnie, jak wszyscy inni, określonymi poprzez swe umiejętności i horyzont zainteresowań. Ani lepsi ani gorsi tylko chwilowo oddelegowani przez los do innych zadań.
Bogusław Deptuła

Wystawa jurorów konkursu Festiwalu Sztuk Pięknych 2005: Jan Tarasin, Grzegorz Kowalski, Tomasz Dominik, Andrzej Kalina, Bogusław Deptuła - malarstwo, obiekty, fotografia

Kurator wystawy: Tomasz Dominik

Galeria Schody, ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa
Kontakt: www.galeriaschody.pl


Wystawy aktualne | Archiwum wystaw 2003-2012

redakcja|nota prawna
© 2003-2020 sztuka.net   Wszelkie prawa zastrzeżone.