WYSTAWY
WARSZAWA - KRÓLIKARNIA
Rok 1955
22.07.2005 - 11.09.2005

22.07.2005 - 11.09.2005
Wystawa Rok 1955 przygotowana jest w pięćdziesiątą rocznicę Wystawy Młodej Plastyki, zorganizowanej pod hasłem "Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi", jaka odbyła się w warszawskim Arsenale (wzięli w niej udział m.in. Andrzej Wróblewski, Waldemar Cwenarski, Marek Oberlaender, Izaak Celnikier, Jan Dziędziora, Przemysław Brykalski oraz debiutujący tam późniejsi przedstawiciele nowoczesności jak Jan Lebenstein, Jerzy Tchórzewski, Tadeusz Dominik, Stefan Gierowski, Rajmund Ziemski). Była to pierwsza w okresie "odwilży" oficjalna impreza, na której nie prezentowano prac socrealistycznych, podporządkowanych ideologii, jednak o doborze prac nadal decydowała partyjna cenzura. Obecna ekspozycja w Królikarni przypomina jednocześnie o kontestowaniu wystawy w Arsenale przez środowisko krakowskiej awangardy (skupionej wokół Marii Jaremy, Jonasza Sterna i Tadeusza Kantora) oraz przez warszawską Grupę 55 (w składzie: Marian Bogusz, Zbigniew Dłubak, Kajetan Sosnowski, Andrzej Zaborowski), która zorganizowała w Warszawie niezależną wystawę - "anty-arsenał".

Rok 1955 wychodząc od tych dwóch wydarzeń, prezentuje malarstwo całej dekady, zamykającej się datami 1951-1960, we wszystkich jej najważniejszych twórczych przejawach - od ekspresjonizmu, przez malarstwo metaforyczne, nową figurację, surrealizm, taszyzm, sztukę materii, abstrakcję organiczną i geometryczną, aż po studium przestrzeni i przekraczanie granic tradycyjnego malarstwa (environment). Zaprezentujemy około 180 prac głównie malarskich, ale także rysunków i monotypii.

Na wystawie pojawią się prace klasyków polskiej nowoczesności - od Marii Jaremy i Jonasza Sterna, przez Tadeusza Kantora, Tadeusza Brzozowskiego, Jerzego Nowosielskiego, Kazimierza Mikulskiego, Ernę Rosenstein, Alfreda Lenicę, Włodzimierza Borowskiego, Tadeusza Dominika i Piotra Potworowskiego, Zdzisława Beksińskiego (z zupełnie zapomnianymi jego pracami wykorzystującymi nowe materiały i techniki), aż po Aleksandra Kobzdeja czy Wojciecha Fangora. Przypomnimy prace twórców odgrywających bardzo ważną rolę w sztuce i życiu artystycznym lat pięćdziesiątych, takich jak Marian Bogusz, Jerzy Kujawski czy Adam Marczyński, dziś prawie nieznanych nowym pokoleniom odbiorców.

Wystawa Rok 1955 jest niezwykłą okazją dla wielbicieli dobrego malarstwa do obejrzenia prac tak wielu wybitnych artystów oraz krótką, acz intensywną, lekcją historii powojennej sztuki polskiej dla młodych widzów.

Nieobecny będzie na niej jedynie realizm socjalistyczny, mimo że jego największy pomnik - Pałac Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina w Warszawie przekazano Polsce oficjalnie dokładnie tego samego dnia, którego otwierano przegląd sztuki w Arsenale. Wernisaż obecnej wystawy odbędzie się dokładnie w 50. rocznicę - czyli 21 lipca 2005.

Kurator wystawy - Iwona Luba, Zbiory Sztuki Współczesnej MNW

Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, ul. Puławska 113a, 02-707 Warszawa
Kontakt: www.krolikarnia.mnw.art.pl


Wystawy aktualne | Archiwum wystaw 2003-2012

redakcja|nota prawna
© 2003-2020 sztuka.net   Wszelkie prawa zastrzeżone.