WYSTAWY
WARSZAWA - MUZEUM NARODOWE
Egzystencje. Polska fotografia awangardowa 2 poł. lat 50.
03.08.2005 - 31.08.2005

03.08.2005 - 31.08.2005
Wystawa jest prezentacją kilku wybranych zjawisk w polskiej fotografii 2. połowy lat 50., które w literaturze przedmiotu określa się jako awangardowe lub neoawangardowe. Ten okres ocenia się z dzisiejszej perspektywy jako szczególnie interesujących w polskiej historii fotografii. Z lat 1955-60 pochodzi większość prezentowanych na wystawie prac (wyjątkiem jest cykl Egzystencje Zbigniewa Dłubaka rozpoczęty w 2. połowie lat 50., ale kontynuowany do 1966).

Na przykładzie 120 prac 7 wybitnych artystów (Zdzisława Beksińskiego, Zbigniewa Dłubaka, Jerzego Lewczyńskiego, Andrzeja Pawłowskiego, Marka Piaseckiego, Bronisława Schlabsa oraz Stefana Wojneckiego) chcemy zaprezentować różnorodność nowatorskich poszukiwań w dziedzinie fotografii artystycznej tego okresu. Poszukiwania te obejmowały zarówno ? eksperyment z tworzywem fotograficznym, jak i nurt zmierzający w kierunku analizy medium (prekursorski wobec konceptualizmu lat 60.), a także bardzo ważne w sztuce tego okresu inspiracje surrealizmem oraz włoskim neorealizmem. Emocjonalności i żywiołowości abstrakcyjnej fotografii Piaseckiego i Schlabsa czy ekspresyjnych portretów Beksińskiego przeciwstawiona zostaje intelektualna dyscyplina fotografii Dłubaka, Wojneckiego, a także niektórych prac Lewczyńskiego.

Przygotowany w ramach wystawy pokaz filmu eksperymentalnego lat 50. (takich autorów jak Lenica, Borowczyk czy Waśkowski) pozwoli ukazać inspiracje i wzajemne oddziaływanie języka tych dwóch mediów: fotografii i filmu. Prace prezentowane na wystawie pochodzą z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Galerii Starmach oraz ze zbiorów prywatnych.

Muzeum Narodowe, Aleje Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa
Kontakt: www.mnw.art.pl


Wystawy aktualne | Archiwum wystaw 2003-2012

redakcja|nota prawna
© 2003-2020 sztuka.net   Wszelkie prawa zastrzeżone.