WYSTAWY
WARSZAWA - MUZEUM NARODOWE
Fantazja i rzeczywistość - Sztuka niemiecka XIX i początku XX wieku. Od romantyzmu do impresjonizmu
30.09.2005 - 04.12.2005

30.09.2005 - 04.12.2005
Malarstwo niemieckie w XIX wieku. Obrazy ze zbiorów polskich

Wystawa prezentuje najważniejsze nurty sztuki krajów niemieckojęzycznych w XIX stuleciu, od romantyzmu do symbolizmu i wczesnego ekspresjonizmu, na przykładzie dzieł znakomitych artystów, m.in.: Johanna Friedricha Overbecka, Wilhelma von Schadowa, Johanna Christiana Dahla, Carla Friedricha Lessinga, Adolpha von Menzla, Franza von Lenbacha, Hansa Makarta, Carla Schucha, Hansa Thomy, Arnolda Böcklina, Franza von Stucka, Ludwiga von Hofmanna. Ekspozycja, obejmująca 55 obrazów, jest pierwszą tak szeroką prezentacją XIX-wiecznego malarstwa niemieckiego, zorganizowaną w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Impresjoniści niemieccy. Liebermann-Corinth-Slevogt.
Ryciny, rysunki i obrazy ze zbiorów polskich.


Wystawa będzie pierwszą w Polsce prezentacją twórczości trzech wybitnych malarzy niemieckich 2 poł. XIX i pocz. XX wieku - Maxa Liebermanna (1847 - 1935), Lovisa Corintha (1858 - 1925) i Maxa Slevogta (1868 - 1932), uważanych za głównych przedstawicieli impresjonizmu niemieckiego. Celem ekspozycji jest z jednej strony zapoznanie naszej publiczności z dziełami tych sławnych na całym świecie, a u nas prawie nieznanych, artystów. Z drugiej zaś przedstawienie całej złożoności i specyfiki kierunku, który prezentują. Twórczość owych artystów przedstawiona zostanie głównie na przykładzie grafiki, w mniejszym stopniu rysunków i malarstwa, które są w naszych zbiorach słabiej reprezentowane. Dla pełniejszej prezentacji, kilka obrazów zostało wypożyczonych z innych muzeów polskich: Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz z Muzeum Narodowego w Poznaniu. Przewaga rycin w proponowanym wyborze jest uzasadniona z punktu widzenia założeń wystawy, bowiem sądzi się, że to właśnie w grafice tych artystów, zwłaszcza u Liebermanna, najsilniej doszły do głosu tendencje impresjonistyczne. Jako graficy są oni też szczególnie wysoko cenieni w Niemczech i tej dziedzinie ich twórczości poświęca się tam wiele wystaw. Twórczość malarska, owych artystów przy pewnych podobieństwach stylistycznych odznacza się dużym zróżnicowanie ikonograficznym - od wiernego odtworzenia rzeczywistości, jakie ma miejsce u Liebermanna, po wątki literackie, obecne w twórczości Corintha i Slevogta.

Muzeum Narodowe w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa
Kontakt: www.mnw.art.plWystawy aktualne | Archiwum wystaw 2003-2012

redakcja|nota prawna
© 2003-2020 sztuka.net   Wszelkie prawa zastrzeżone.