WYSTAWY
WARSZAWA - ZAMEK KRÓLEWSKI
Ryciny Rembrandta
15.03.2004 - 09.05.2004

15.03.2004 - 09.05.2004
Ekspozycja prezentowana od połowy marca 2004 w salach wystaw czasowych Zamku Królewskiego poświęcona została twórczości graficznej Rembrandta van Rijn. Grafika, obok malarstwa i rysunku, stanowi znaczącą część artystycznego dorobku Rembrandta. Był niekwestionowanym mistrzem w tej dziedzinie i do dzisiaj uznawany jest za jednego z najwybitniejszych grafików europejskich. Za życia znany był nawet bardziej jako twórca rycin, ze względu na większą łatwość docierania grafiki do szerokich kręgów odbiorców. Prezentowane na wystawie grafiki (94 szt.) pochodzą z Muzeum Rembrandta w Amsterdamie (Museum het Rembrandthuis), które przygotowało także scenariusz wystawy. Muzeum jest właścicielem najbardziej znaczącej kolekcji rycin Rembrandta. Znamy dzisiaj około 290 grafik autorstwa mistrza. Posługiwał się przede wszystkim techniką akwaforty, znacznie przyczyniając się do rozwoju tej sztuki. Kryterium wyboru eksponatów na wystawę była możliwość zademonstrowania różnorodnych zainteresowań Rembrandta.

Grafiki podzielone zostały na grupy tematyczne. W ten sposób mamy możliwość porównania różnych rozwiązań tego samego motywu, jak w wypadku autoportretów, czy zapoznania się ze sferą fascynacji biblijnych, którą reprezentuje najliczniejsza grupa dzieł w dorobku Rembrandta. Obok autoportretów i scen biblijnych na wystawie znajdziemy tematykę alegoryczną, fantastyczną, mitologiczną i rodzajową, a także studia, pejzaże i portrety. W kompozycji scen staro- i nowotestamentowych artysta zawsze wybiera moment najbardziej dramatyczny. Jednym z charakterystycznych środków ekspresji są silne kontrasty światłocieniowe. Poszukiwaniu właściwego wyrazu w przedstawianiu postaci biblijnych służyły wizerunki starych ludzi. Prace z tej grupy, określane jako "tronies", były najprawdopodobniej traktowane przez artystę jako robocze studia. Swobodny styl rysunku Rembrandta zaowocował szczególnie pięknymi efektami w pracach o tematyce pejzażowej. Jego akwafortowe przedstawienia krajobrazu holenderskiego zalicza się do najwybitniejszych osiągnięć w dziedzinie grafiki. W graficznym dorobku Rembrandta znalazło się także wiele przedstawień żebraków i różnorodnych typów ulicznych oraz około 20 portretów krewnych i znajomych. W twórczości Rembrandta współcześni doceniali swobodny styl rysowania, ekspresję i dramatyzm w scenach biblijnych, jak również osiągnięcia w dziedzinie rozwijania techniki akwaforty. Sztuka graficzna Rembrandta była i jest nadal ważnym źródłem inspiracji dla wielu artystów.

Wystawie towarzyszy sklepik z pamiątkowymi drobiazgami, nawiązującymi do graficznego dorobku Rembrandta. Szczególną atrakcją są tu współczesne odbitki wybranych rycin artysty. W polskiej edycji katalogu znajdą się krótkie eseje na temat sztuki graficznej Rembrandta i historii Kolekcji Muzeum Rembrandta w Amsterdamie, a także kalendarium życia artysty oraz ilustracje i noty do wszystkich eksponatów na wystawie. Oprócz podziwiania prac Rembrandta można też w ramach towarzyszących wystawie projektów oświatowych zapoznać się ze szczegółami biografii wielkiego holenderskiego mistrza i tajnikami jego warsztatu. Zapraszamy także do odwiedzenia strony Muzeum Rembrandta w Amsterdamie www.rembrandthuis.nl

Zamek Królewski. Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa. Kontakt: www.zamek-krolewski.art.pl


Wystawy aktualne | Archiwum wystaw 2003-2012

redakcja|nota prawna
© 2003-2020 sztuka.net   Wszelkie prawa zastrzeżone.