WYSTAWY
WARSZAWA - MUZEUM NARODOWE
Jacek Mierzejewski, Andrzej Mierzejewski, Jerzy Mierzejewski
15.03.2004 - 25.04.2004

15.03.2004 - 25.04.2004
Przygotowana przez Muzeum Narodowe w Warszawie wystawa poświęcona twórczości Jacka Mierzejewskiego i jego dwóch synów: starszego Andrzeja i młodszego Jerzego powstała z inicjatywy i dzięki długoletnim staraniom jedynego żyjącego jej bohatera Jerzego Mierzejewskiego. Autorem koncepcji wystawy jest sam artysta i jego wieloletni przyjaciel Andrzej Wajda. Ta pierwsza wspólna, rodzinna prezentacja stanowi pewnego rodzaju kontynuację monograficznej wystawy Jacka Mierzejewskiego, która miała miejsce w Muzeum Narodowym w Warszawie w 1989 roku. Towarzyszył jej wówczas skromny, złożony z kilku wybranych obrazów pokaz twórczości synów artysty. Obecna wystawa ze względu na swój zupełnie odmienny charakter, prezentuje obok twórczości Jacka Mierzejewskiego znacznie szerzej niż poprzednia malarstwo Andrzeja i Jerzego. Jej założeniem jest przypomnienie sylwetek trzech artystów, związanych bliskim pokrewieństwem i wspólną obfitującą w bolesne doświadczenia rodzinną historią, którą znaczy ciężka, nieuleczalna choroba Jacka Mierzejewskiego, jego przedwczesna śmierć w 1925 roku, wybuch II wojny światowej i śmierć matki Andrzeja i Jerzego w 1939, ciężkie czasy okupacji, aresztowanie Andrzeja przez NKWD w 1944 roku i jego półtoraroczny pobyt w obozie przesyłkowym w Orszy, trudne lata powojenne i smutna rzeczywistość komunizmu.

Rodzinną wystawę w Muzeum Narodowym w Warszawie otwiera niewielka prezentacja twórczości Jacka Mierzejewskiego (1883 - 1925), przedwcześnie zmarłego, wybitnego malarza, grafika i rysownika, wychowanka krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, ucznia Leona Wyczółkowskiego, Józefa Mehoffera i Józefa Pankiewicza, związanego w latach 1917 - 1919 z grupą "Ekspresjonistów Polskich" (późniejszych "Formistów"). Prezentowane na wystawie obrazy i rysunki artysty pochodzą ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Lubelskiego w Lublinie, Muzeum Okręgowego w Toruniu, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w Warszawie oraz z rodzinnej kolekcji Jerzego Mierzejewskiego. Prezentowany wybór dzieł obejmuje wszystkie etapy twórczości artysty od najwcześniejszych prac z okresu studiów w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, aż po ostatnie, powstałe przed samą śmiercią rysunki. Obok sylwetki Jacka Mierzejewskiego wystawa przybliża nieco zapomnianą twórczość jego starszego syna Andrzeja Mierzejewskiego (1915 ? 1982), którego postać przypomniały ostatnio dwa pokazy serii pasteli w 1997 roku w Galerii Kordegarda w Warszawie i w 1998 w Galerii Dominika Rostworowskiego w Krakowie. Na wystawie prezentujemy obrazy i rysunki z dwóch kolekcji rodzinnych, ze zbiorów żony artysty Aleksandry Mierzejewskiej i jego córki Krystyny Mierzejewskiej - Guillet. Eksponowane prace pochodzą głównie z dojrzałego okresu twórczości z lat sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i początku lat osiemdziesiątych.

Andrzej Mierzejewski (1915 - 1982), malarz, absolwent warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, uczeń Mieczysława Kotarbińskiego (1935 - 1939, dyplom 1947) należy do grupy artystów niezależnych, niezwiązanych z żadnym ugrupowaniem artystycznym. W jego wczesnej, powojennej twórczości pojawia się przejściowa inspiracja koloryzmem, a w czułych, nastrojowych portretach i autoportretach utrzymanych w stonowanej kolorystyce przejawia się pewien wpływ malarstwa ojca. W latach pięćdziesiątych rodzi się w artyście potrzeba sięgania do dramatycznych stron ludzkiej egzystencji, dla których wyraz odnajduje w ekspresyjnej deformacji inspirowanej malarstwem Pabla Picassa. Powstają wówczas głównie portrety, autoportrety i monumentalne kompozycje o charakterze metaforycznym, w których rzeczywistość zostaje zastąpiona przez wizyjność na pograniczu widzenia surrealistycznego. Lata sześćdziesiąte stanowią kolejny etap poszukiwań własnej formuły artystycznej, malarstwo Andrzeja Mierzejewskiego oscyluje w tym okresie między abstrakcją a figuracją. Pod koniec lat sześćdziesiątych zaczyna dojrzewać jego własna koncepcja artystyczna, a w latach siedemdziesiątych i na początku lat osiemdziesiątych krystalizuje się najbardziej osobista wizja i język malarski. Pojawiają się najważniejsze refleksje i związane z nimi charakterystyczne wątki i motywy. Od początku lat sześćdziesiątych powstaje cykl ukrzyżowań, wędrowców, a w latach siedemdziesiątych dwa inne ważne cykle: pierwszy z nich nawiązuje do biblijnej historii Adama i Ewy, drugi przywołuje mitologiczną postać pegaza. Wszystkie te motywy zyskują wymiar uniwersalny, stają się figurami ludzkiego losu.

Rodzinna wystawa stwarza kolejną okazję dla prezentacji postaci Jerzego Mierzejewskiego (ur.1917), młodszego syna Jacka Mierzejewskiego, malarza, wychowanka warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, ucznia Mieczysława Kotarbińskiego (1937 - 1939, dyplom 1956), artystę zasłużonego dla odrodzenia się życia artystycznego w kraju w pierwszych latach po wojnie, jednego z założycieli i działaczy Związku Polskich Artystów Plastyków, wieloletniego profesora Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej w Łodzi, autora wielu scenariuszy, filmów artystycznych, dokumentalnych i prac teoretycznych z zakresu problematyki plastyki w filmie, którego twórczość malarską przypomniały w ostatnich latach liczne wystawy indywidualne. Prezentowany na wystawie wybór obrazów Jerzego Mierzejewskiego z jego własnej kolekcji, poza kilkoma wyjątkami, obejmuje dorobek malarza z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych oraz ostatnie obrazy powstałe po roku 2000, a więc zasadniczo dojrzałą twórczość, której początek można określić na rok 1975, na czas ostatecznego rozstania się artysty z łódzką Szkołą Filmową otwarcia drugiej, obok warszawskiej, pracowni w Haarlemie. Rodzinna wystawa Mierzejewskich w Muzeum Narodowym w Warszawie z jednej strony stwarza możliwość poszukiwania śladów inspiracji, wspólnych motywów, podejmowanych w twórczości refleksji, czy problemów, z drugiej strony pozostaje prezentacją dwóch pokoleń artystów, których dzielił czas historyczny lub twórczy temperament.

Muzeum Narodowe w Warszawie. Al. Jerozolimskie 3, 00-495. Kontakt: www.mnw.art.pl


Wystawy aktualne | Archiwum wystaw 2003-2012

redakcja|nota prawna
© 2003-2020 sztuka.net   Wszelkie prawa zastrzeżone.