WYSTAWY
WROCŁAW - GALERIA BWA AWANGARDA
Szkło zbliża
06.01.2006 - 29.01.2006

06.01.2006 - 29.01.2006
10-lecie śmierci Przesława Kornackiego, artysty szklarza związanego pracą dydaktyczną z wrocławską Akademią Sztuk Pięknych, stało się dla jego przyjaciół i nauczycieli z macierzystej uczelni okazją do organizacji pierwszej tak wielkiej i oczekiwanej od wielu lat wystawy, która dziś prezentuje aktualny dorobek wrocławskiego ośrodka, miejsca niezwykle ważnego na mapie polskiego i europejskiego szkła artystycznego.

Określane mianem "Szkoły wrocławskiej" tendencje na tym polu mają ogromną tradycję, związaną z założeniem we Wrocławiu po wojnie silnego ośrodka dydaktycznego i wystawienniczego w oparciu o lokalne zaplecze hutnicze i wielowiekową historię tamtejszego rzemiosła. Wystawa ok. 100 prac 27 najwybitniejszych polskich twórców szkła prezentuje przekrojowy obraz najciekawszych aktualnych poszukiwań artystów w tej dziedzinie. Z pokazu wyłania się obraz przemiany jaka miała miejsce w "nowym polskim szkle" wraz z odcięciem możliwości realizacji projektów dużych hutach. Na "warsztatową samodzielność", awangardowy i eksperymentalny charakter współczesnego szkła zwraca uwagę publikowany w dwujęzycznym katalogu wystawy esej Pawła Banasia, znawcy i autorytetu teoretycznego w tej dziedzinie sztuki.

Wysoką rangę prezentacji gwarantuje udział najwybitniejszych osobowości polskiego szkła artystycznego reprezentujących różne generacje: Przesława Kornackiego, Stanisława Borowskiego, Zbigniewa Horbowego, Ludwika Kiczury, Małgorzaty Dajewskiej, Wojciecha Olecha, Kazimierza Pawlaka, Krystyny Schwarzer - Litwornii, Konrada Tomaszewskiego, Beaty Stankiewicz - Szczerbik, Grzegorza Staniszewskiego, Mariusza Łabińskiego, Jerzego Chodurskiego, Barbary Zworskiej - Raziuk, Wojciecha Peszki, Andrzeja i Magdaleny Kucharskich, Macieja Zaborskiego, Floriana Gawłowskiego, Beaty Mak - Soboty, Stanisława Soboty, Marty Sienkiewicz, Ryszarda Więckowskiego, Janusza Romaszewskiego, Joanny Sawickiej, Stanisława Gnacka, Agnieszki Surmacz i Pauliny Komorowskiej - Birger.

Na wystawę składają się obiekty, witraże, naczynia i instalacje szklane prezentujące bogactwo rozwiązań formalnych i technicznych towarzyszących zagadnieniu formowania szkła od metod hutniczych, palnikowych, obróbki na gorąco i "na zimno" po coraz popularniejszą w Polsce technikę pate de verre.

BWA Awangarda, ul. Wita Stwosza 32, Wrocław
Kontakt: www.bwa.wroc.pl


Wystawy aktualne | Archiwum wystaw 2003-2012

redakcja|nota prawna
© 2003-2020 sztuka.net   Wszelkie prawa zastrzeżone.