WYSTAWY
WARSZAWA - GALERIA FOKSAL
Małgorzata Dawidek-Gryglicka - Definicja
27.04.2006 - 26.05.2006

27.04.2006 - 26.05.2006
Instalacja malarska zatytułowana DEFINICJA to praca na pograniczu obrazu i tekstu. Traktuje ona o zależnościach między słowami, ich jakością, wartościami, bliskimi i dalekimi znaczeniami, a także więzami i relacjami, jakie tworzą się między mówiącym, słuchaczem a słowami i ich uwikłaniami w konteksty znaczeniowe. Punktem wyjścia i osią obrazu jest słowo. Istotą pracy jest jego personalizacja. Zachodzi ona poprzez wizualny i znaczeniowy demontaż, analizę i ponowne złożenie słowa. W wyniku tego procesu powstaje nowa jakość pojęciowa i wizualna. Słowo DEFINICJA zawiera w sobie podwójną dychotomię:
destrukcja - konstrukcja (DE-FI) i nic - ja (NIC-JA)
  1. DE (wskazuje w złożeniach na dekonstrukcję, rozbiór, deformację, rozbicie, przeciwieństwo, rozdział, etc...)
  2. FI (przywołuje ciąg liczbowy Fibonacciego. Ciąg ten ma swoje ekwiwalenty w naturze, np. w biologii, w botanice, anatomii?, ma je też liczba (fi) = 1,61804 znana w geometrii jako złota proporcja)
  3. NIC (odpowiadającego niebytowi, zaprzeczającemu istnieniu rzeczy i zjawisk, przywołującego niebyt, brak wartości i brak czegokolwiek innego, absencję, ubytek, pustkę i nieistnienie)
  4. JA (mnie).
DEFINICJA to cztery obrazy:
Raz - to po prostu obraz.
Dwa - to rejestracja przebiegu myśli, czyli obraz pewnej transakcji wiązanej, obraz uwikłań słów między sobą i ich zależności od siebie oraz mnie/nas od nich.
Trzy - to obraz rozbiórki znaczenia słów.
Cztery - to obraz "ja", czyli ostatecznie - personalizacja słowa.

Małgorzata Dawidek Gryglicka

********
Małgorzata Dawidek Gryglicka (ur. 1976) jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Uzyskała dyplomy z zakresu krytyki i promocji sztuki (praca pt. Energia języka - kontekst znaku konkretnego; promotor: prof. Jolanta Dąbkowska-Zydroń) i rysunku (praca pt. Przestrzeń w książce - książka w przestrzeni /książka artystyczna/; pracownia prof. Jarosława Kozłowskiego) w 2001 roku; oraz malarstwa (praca pt. Czwarty wymiar - czyli krótka rzecz o przestrzeniach obrazu; pracownia prof. Jerzego Kałuckiego) w 2002 roku. W roku 2000 studiowała w Vysokiej Skole Vytvarnyh Umeni w Bratysławie (Słowacja). Obecnie jest asystentką w pracowni malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu i doktorantką w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pisze pracę nt. tekstu jako dzieła sztuki w Polsce po 1967 roku. Jest autorką poezji konkretnej, wizualnej i książek artystycznych (krótka historia przypadku, 1997; w górze jest niebo, 1998; słowo, 1999; wspólny pokój, 1999; kompozycja na..., 2000; DE-kody, 2003; Słownik Introwertyczny - Słownik Ekstrawertyczny, 2004; Język_i/wersja polska, 2005; Transgresja, 2005; oraz tekstów o sztuce - publikuje w takich pismach, jak: CZAS KULTURY, RITA BAUM, EXIT, ZESZYTY ARTYSTYCZNE; redaktorka pracy zbiorowej pt.: TEKSTURA, Kraków, 2005. Do jej najważniejszych wystaw należą: Bratysława'2000 (2000); MAIL ART. INVITATION LETTERup LETTERdown, City Art Gallery KUBUS, Hannover, Niemcy (2002); DE-kody, Galeria AT, Poznań (2003); www.kalucki.freeart.pl, Galeria BWA Arsenał Białystok (2004); Język_i/wersja polska, Galeria Muzalewska, Poznań (2005); Antyfabryka, Galeria Plastyfikatory, Luboń (2005); Horyzont zderzeń, II Targi Sztuki, Art Poznań (2005). Była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki (2002), Pollock - Krasner Foundation (2004-2005), Prezydenta Miasta Poznania (2005); współtwórczyni Galerii ENTER (2005).

Galeria Foksal MCKiS, ul. Foksal 1/4; 00-950 Warszawa
Kontakt: www.galeriafoksal.pl


Wystawy aktualne | Archiwum wystaw 2003-2012

redakcja|nota prawna
© 2003-2020 sztuka.net   Wszelkie prawa zastrzeżone.