WYSTAWY
WARSZAWA - MUZEUM NARODOWE
Miłośnicy grafiki i ich kolekcje w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie
07.07.2006 - 17.09.2006

07.07.2006 - 17.09.2006
Ekspozycja prezentuje zbiory wybranych kolekcjonerów polskich z końca XIX i 1 poł. XX w., których zbiory wzbogaciły zasoby Muzeum Narodowego w Warszawie. W ramach wystawy prezentowane są sylwetki kolekcjonerów: Cypriana Lachnickiego, Leopolda Méyeta, Dominika Witke-Jeżewskiego, Seweryna Smolikowskiego, Wiktora Gomulickiego, Władysława Alojzego Strzembosza, Kazimierza Woźnickiego, Leopolda Wellisza i Stefana Dembińskiego.

Na wystawie eksponowanych jest ponad 350 prac graficznych polskich i europejskich, powstałych od XVI w. do lat dwudziestych XX w. Pokazywane są dzieła m.in. Albrechta Dürera, Hendricka Goltziusa, Marcantonio Raimondiego, Stefano della Belli, Wilhelma Hondiusa, Jeremiasza Falcka, Giovanniego Battisty Piranesiego, Jeana Pierra Norblina, Aleksandra Orłowskiego, Jana Feliksa Piwarskiego, Felixa Vallottona, Feliksa Jasińskiego, Józefa Mehoffera, Leona Wyczółkowskiego.

"Wystawa "Miłośnicy grafiki i ich kolekcje w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie" ma nieco odmienny charakter od ekspozycji prezentowanych zwykle w Muzeum. Jej tematem nie są wyłącznie dzieła sztuki, lecz tym razem skupiliśmy się na ich miłośnikach i znawcach. Spośród licznych zbieraczy, których kolekcje wzbogaciły Muzeum Narodowe w Warszawie, wybraliśmy dziewięciu: Cypriana Lachnickiego, Leopolda Méyeta, Wiktora Gomulickiego, Dominika Witke-Jeżewskiego, Seweryna Smolikowskiego, Kazimierza Woźnickiego, Władysława Alojzego Strzembosza, Leopolda Wellisza i Stefana Dembińskiego. Przedmiotem ich zainteresowania była głównie grafika, dziedzina sztuki, dostarczająca nie tylko przeżyć artystycznych, lecz stwarzająca możliwości refleksji historycznej, literackiej i społecznej.

Zaprezentowani na wystawie kolekcjonerzy to indywidualności o szerokich horyzontach. Pochodzili z różnych środowisk - ziemiańskich, z zasymilowanych żydowskich, z rodzin przemysłowców. Byli wykształceni, uprawiali różne zawody - byli prawnikami, rolnikami, bankowcami, filozofami, literatami, poetami, bibliotekarzami, matematykami, dyplomatami, oficerami wojska polskiego. Byli wielkimi społecznikami - pracowali na rzecz licznych organizacji społecznych i charytatywnych, a przede wszystkim instytucji wspierających sztukę polską. Ich działalność, przypadająca na drugą połowę XIX i pierwszą połowę XX wieku, ściśle wiązała się z historią kraju. Niektórzy żyli w Warszawie pod zaborem rosyjskim, inni w Paryżu na emigracji. Mimo różnorodnych życiorysów łączyła ich jedna wspólna cecha, aby zgromadzone przez nich kolekcje służyły następnym pokoleniom i były udostępniane publiczności, a także stały się przedmiotem badań naukowych.

Muzeum Narodowe, które otrzymało lub kupiło te zespoły dzieł sztuki polskiej i europejskiej, kontynuuje pracę kolekcjonerów udostępniając, opracowując i publikując swój kilkusettysięczny zbiór graficzny. Wystawa "Miłośnicy grafiki i ich kolekcje w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie" jest tego najlepszym przykładem. Została zorganizowana w ramach Międzynarodowego Triennale Grafiki Kraków 2006. Przygotowali ją pracownicy Gabinetów Grafiki Polskiej i Europejskiej. Komisarzami wystawy są panie: Ewa Frąckowiak i Anna Grochala. Oprawę plastyczną wystawy zaprojektował Wiesław Janasz. Ekspozycji towarzyszy folder i teka reprintów. Jeszcze w lipcu ukaże się obszerny, bogato udokumentowany i zilustrowany katalog. Sylwetki kolekcjonerów oraz zgromadzone przez nich dzieła sztuki przybliży pokaz multimedialny, którego autorem jest Jan Rusiński. Na zakończenie wystawy - 1 września 2006 roku - odbędzie się w Muzeum sesja zatytułowana "Polskie kolekcjonerstwo grafiki - dawniej i dziś", w której udział wezmą pracownicy naukowi z gabinetów grafiki w Polsce i zagranicą."
Ferdynand B. RuszczycKomisarze wystawy: Ewa Frąckowiak, Anna Grochala.Więcej informacji: www.kolekcjonerzy.mnw.art.pl


Wystawy aktualne | Archiwum wystaw 2003-2012

redakcja|nota prawna
© 2003-2020 sztuka.net   Wszelkie prawa zastrzeżone.