WYSTAWY
GDAŃSK - ZIELONA BRAMA
Idea Leonardo da Vinci - Geniusz i jego machiny
03.05.2004 - 30.06.2004

03.05.2004 - 30.06.2004
Na wystawie zaprezentowane zostaną w wielorakiej formie (modele, szkice, makiety architektoniczne, itp.) dokonania Mistrza w dziedzinie badań anatomii człowieka, architektury, mechaniki, hydrotechniki, aerodynamiki. Ekspozycja przygotowywana była przez kilka lat przez naukowców i archiwistów włoskich. Na podstawie badań rysunków i opisów Leonarda da Vinci zawartych w jego słynnych Kodeksach, wykonano kilkadziesiąt modeli machin i urządzeń pomysłu artysty. Prace pod okiem naukowców wykonali wyselekcjonowani rzemieślnicy florenccy. Ekspozycja została podzielona na kilka działów, grupujących machiny cywilne, wojenne, służące do latania oraz wodne. Trzon wystawy tworzy 45 modeli machin, do wykonania których użyto tylko naturalnych materiałów, dostępnych w XV-XVI wieku: drewna, bawełny, żelaza, mosiądzu, sznurów. Każdemu modelowi towarzyszy fragment manuskryptu Leonarda, zawierający projekt prezentowanego urządzenia oraz krótki opis jego działania i historii. Daje to możliwość porównania stworzonego w XX wieku modelu z oryginalnym pomysłem renesansowego wynalazcy. Obok machin Leonarda na wystawie zaprezentowane są studia anatomiczne, wzbogacone fragmentami jego obrazów oraz projekty architektoniczne mistrza w postaci makiet. Wystawie towarzyszyć będzie emisja filmu, fabularyzowanego dokumentu o artyście. Do oprowadzania po wystawie zatrudnieni zostali przewodnicy, obeznani zarówno w zagadnieniach technicznych, jak i ogólnej wiedzy o epoce. Wędrując po wystawie zwiedzający zapozna się z Kodeksami Leonarda, których powiększone fragmenty znajdują się na terenie wystawy. Pozwolą one zorientować się we wszechstronności zainteresowań mistrza, który z równą uwagą przyglądał się roślinom, ludziom, zjawiskom atmosferycznym, jak i architekturze oraz urządzeniom mechanicznym. Przywołaniem arcydzieł malarskich Leonarda będzie wielkoformatowa reprodukcja "Damy z gronostajem", obrazu będącego własnością Fundacji Książąt Czartoryskich przy Muzeum Narodowym w Krakowie. Dodatkową formą przybliżenia zagadnień związanych z ekspozycją będą konspekty zajęć dla nauczycieli, opracowane przez Włodzimierza Maja, metodyka z Centrum Kształcenia Nauczycieli w Warszawie, współautora konspektów i scenariuszy lekcji ze źródłami dla nauczycieli, publikowanych przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Program został przygotowany dla różnych poziomów wiekowych: dla szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum. Szczegółowe informacje dotyczące wystawy nauczyciele uzyskają na specjalnym spotkaniu - wernisażu dla przedstawicieli środowisk oświatowych - organizowanym w Zielonej Bramie w Gdańsku w dniu 4 maja 2004 o godz. 12.00. Przygotowaliśmy wraz z Urzędem Miasta Gdańsk specjalną ofertę bezpłatnych biletów, przeznaczonych dla dzieci ze środowisk defaworyzowanych pt. Akcja "Miasto Gdańsk. Muzeum dla każdego". Każdy nauczyciel ma prawo otrzymać w kasie Muzeum bilety bezpłatne, których ilość będzie równa 25% ogółu uczniów przybyłych w grupie na wystawę.

Zielona Brama, Gdańsk. Długi Targ 24


Wystawy aktualne | Archiwum wystaw 2003-2012

redakcja|nota prawna
© 2003-2020 sztuka.net   Wszelkie prawa zastrzeżone.