WYSTAWY
WARSZAWA - GALERIA KLIMY BOCHEŃSKIEJ
Krzyżowanie - Wojciech Łazarczyk
17.10.2006 - 31.10.2006

17.10.2006 - 31.10.2006
Na wystawie w Galerii Klimy Bocheńskiej zaprezentowane będą prace z 2006 roku, których główny wątek, obiektowego charakteru obrazu, podnosił artysta we wcześniejszych swoich realizacjach. Tytułowe Krzyżowanie pojawia się na wystawie na wielu poziomach; to swoiste rozwinięcie problemu przecinania się treści malarskich oraz zdefiniowanych już przez artystę we wcześniejszych pracach form sytuujących obraz na granicy obiektu. Jest to zatem Krzyżowanie w znaczeniu przecinania, ale też zakłócenia, w znaczeniu przenikania, ale też przejścia i rozstajów. To raz- infiltracja wartości malarskich z wartościami czerpanymi z innych dyscyplin świata (dyskretne włączanie do obrazu aluminiowych bądź sztucznych fragmentów otoczenia na zasadzie adoptacji elementów obcych), oraz dwa- rozwidlenia ujawniające budowę płaszczyzn malarskich. Krzyżowanie to nakładanie na siebie konstrukcyjnych części obrazu: jego kierunków, stron, warstw, ale też przecinanie się wartości malarskich: jakości kolorów, sposobów ich za-istnienia na płótnie, gęstości, ich relacji i stosunków: mat - półmat, czerń - czerń, kolor - kolor, i szerzej, obraz - przedmiot, płótno - projekcja, statyka ? ruch, gest - mechanika. To wreszcie krzyżowanie procesów percepcyjnych: ukrytych i ujawnionych fragmentów obrazów, widocznych i niewidocznych ich warstw, repetycji i odbić detali, wyrazistości i nieostrości figur. Krzyżowanie przejawia się w rezultacie w zorganizowaniu przestrzeni malarskiej całej wystawy, którą oglądać można tylko w kontekście przecinających się w planach widzenia dzieł. Ostatecznie Krzyżowanie nie obywa się na zasadach prostych zależności pion-poziom, ale występuje w formie konfiguracji rozwiązań malarskich (i pozamalarskich?). Obraz ?skrzyżowany? staje się pytaniem o tożsamość malarstwa, o jego algorytmy, jest wątpliwością i jednoczesnym utwierdzeniem istnienia szerokich terenów malarskich. Staje się przestrzenią lokacji ścierających się na granicy widzenia porządków i sił włączonych lub wynikłych z otoczenia.

Galeria Klimy Bocheńskiej, ul. Ząbkowska 27/31, 00-987 Warszawa (na terenie Wytwórni Wódek "Koneser")
Kontakt: www.galeriaklimybochenskiej.pl


Wystawy aktualne | Archiwum wystaw 2003-2012

redakcja|nota prawna
© 2003-2020 sztuka.net   Wszelkie prawa zastrzeżone.