WYSTAWY
WARSZAWA - GALERIA LE GUERN
Aleksandra Polisiewicz - Wartopia I. Berlin: 518, Moskwa: 1122
19.12.2006 - 17.02.2007

19.12.2006 - 17.02.2007
Wartopia to projekt wirtualnej rekonstrukcji Warszawy według nigdy niezrealizowanych planów nazistowskich opracowanych na początku II wojny światowej i projektów socrealistycznej wizji miasta z czasów stalinowskich. Pierwsza część projektu Wartopia I obejmuje wizualizacje urbanistycznej i architektonicznej koncepcji Die neue deutsche Stadt Warschau ? niemieckiego miasta, które miało stanąć na miejscu częściowo wyburzonej, częściowo przebudowanej Warszawy. W rekonstrukcji wirtualnego miasta w programie 3D Aleksandra Polisiewicz wykorzystała plany Huberta Grossa, przekształcenia Warszawy w prowincjonalne, niemieckie miasto mające liczyć kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. W totalitarną wizję miejskich przestrzeni włączyła projekt Friedricha Pabsta, planującego wybudowanie gigantycznej Volkshalle na miejscu Zamku Królewskiego. W Wartopii I można przejść się po Gauforum, wędrować pustymi ulicami wzdłuż sztucznej, komputerowo wygenerowanej architektury. Nigdy nie zaistniałe, wirtualne miasto ukazuje się w swym dystopijnym wymiarze, doświadczanym lub przeczuwanym w wielu projektach nowoczesnych utopii inżynierii świata.

Le Guern Gallery, ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Kontakt: www.gallery.leguern.pl


Wystawy aktualne | Archiwum wystaw 2003-2012

redakcja|nota prawna
© 2003-2020 sztuka.net   Wszelkie prawa zastrzeżone.