WYSTAWY
WARSZAWA - MUZEUM NARODOWE
Andrzej Wróblewski 1927-1957
08.03.2007 - 05.05.2007

08.03.2007 - 05.05.2007
Prezentacja twórczości Andrzeja Wróbleskiego będzie koncentrowała się na kilku wybranych wątkach tematycznych. Przybliżona zostanie zarówno jego działalność w ramach założonej wspólnie z Andrzejem Wajdą Grupy Samokształceniowej, jak i przypadająca na początek "odwilży" "późna" twórczość artysty. Wybrane na wystawę prace Wróblewskiego pokazują, jak ewoluowała jego koncepcja sztuki "dla mas" - od abstrakcyjnych obrazów prezentowanych na słynnej I Wystawie Sztuki Nowoczesnej po kolejne prace z cyklu Rozstrzelań. Wystawa pokazuje również "pułapki" sztuki zaangażowanej, nie pomija więc epizodu socrealistycznego. Wątek ten zasygnalizowany jest jednym, ale najbardziej znamiennym obrazem z tego okresu - Zlot młodzieży w Berlinie Zachodnim z 1951.

Planowana ekspozycja ma na celu ukazanie inspiracji i wpływów obecnych w sztuce Wróblewskiego (m.in. fascynacji malarstwem i grafiką meksykańską). Celem autorów wystawy jest również prezentacja twórczości polskiego artysty w kontekście sztuki europejskiej lat 40. i 50. - francuskiego oraz włoskiego neorealizmu, na przykładzie obrazów Renato Guttuso, Giuseppe Zigainy (ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie) oraz André Fougerona (z kolekcji Centre Pompidou). Ważnym źródłem inspiracji stał się dla Wróblewskiego także film. Kluczem do zrozumienia wielu wątków jego "późnej" twórczości jest arcydzieło włoskiego neorealizmu - La Strada Federico Felliniego (projekcja wybranych fragmentów tego filmu została zaplanowana jako element ekspozycji). Ślady tych inspiracji odnajdziemy w pokazywanych na wystawie gwaszach oraz obrazach olejnych.

Współczesny aneks do wystawy stanowić będą prace młodego kubańskiego artysty - Diango Hernandez, który stworzył serię rysunków i instalację zainspirowaną szkicami do Rozstrzelań oraz cyklem Ukrzesłowień Andrzeja Wróblewskiego. Autorem scenografii jest Jarosław Flicinski. Wystawie towarzyszyć będzie publikacja zawierająca krytyczne eseje poświęcone twórczości Andrzeja Wróblewskiego. Na materiał ilustracyjny składa się ponad 200 reprodukcji - głównie prac na papierze, które stanowią niezwykle ważną, a jednocześnie wciąż mało znaną dziedzinę twórczości tego artysty. Istotny kontekst dla dzieł Wróblewskiego stanowić będą reprodukowane w książce prace takich artystów jak: Kazimierz Malewicz, Oskar Schlemmer, Renato Guttuso oraz André Fougeron.

Komisarz wystawy: Joanna Kordjak

Muzeum Narodowe w Warszawie. Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa
Kontakt: www.mnw.art.pl


Wystawy aktualne | Archiwum wystaw 2003-2012

redakcja|nota prawna
© 2003-2020 sztuka.net   Wszelkie prawa zastrzeżone.