WYSTAWY
WARSZAWA - CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
Silvia Kolbowski - Inadequate history of conceptual art - instalacja wideo
09.03.2007 - 22.04.2007

09.03.2007 - 22.04.2007
Silvia Kolbowski jest światowej sławy artystką konceptualną, która pojawiła się na amerykańskiej scenie artystycznej na przełomie lat 70. i 80. W swojej twórczości zajmuje się obszarami doświadczenia zbiorowego, obecnego i minionego, i bada do jakiego stopnia obszary te ulegają wpływom okoliczności politycznych i społecznych. Jej instalacja wideo Inadequate history of conceptual art stanowi fragmentaryczną narrację znaczących zdarzeń z historii amerykańskiej sztuki konceptualnej, której celem jest skorygowanie jej wykładni proponowanej przez akademicką dyscyplinę historii sztuki.

Artystka zwróciła się do kilkudziesięciu najważniejszych uczestników ruchu konceptualnego w USA z prośbą o udzielenie wywiadu. Tematem każdego z nich miała być ważna dla danej osoby praca konceptualna powstała w latach 1965-75. Dwudziestu artystów zgodziło się wziąć udział w tym projekcie; mieli oni przywoływać fakty z pamięci bez uprzedniego przygotowania i wyszczególniania nazwisk. Słuchając opowiadanych przez nich historii Kolbowski nagrała kamerą wideo ich gestykulujące dłonie.

W przestrzeni wystawy Kolbowski oddziela dźwięk od obrazu poddając je desynchronizacji. Umieszcza te dwa składniki w oddzielnych, lecz przylegających do siebie salach. Ścianę jednej z nich zajmuje obraz gestykulujących dłoni, druga wypełniona jest głosami. Poruszając się między salami, odbiorca pracy samodzielnie dokonuje rekonstrukcji opowiadanych zdarzeń. Podejmuje przy tym refleksję nad mechanizmami kształtowania się oficjalnych wykładni zdarzeń i tendencji w historii sztuki. Do prezentacji warszawskiej artystka przygotowała dodatkową ścieżkę dźwiękową pracy nagraną w języku polskim.

Instalacja Sylvii Kolbowski Inadequate history of conceptual art prezentowana była w wielu znanych galeriach sztuki współczesnej na świecie, ostatnio w Secession w Wiedniu.

Kurator: Paweł Polit

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. 00-461 Warszawa, Al. Ujazdowskie 6
Kontakt: www.csw.art.pl


Wystawy aktualne | Archiwum wystaw 2003-2012

redakcja|nota prawna
© 2003-2020 sztuka.net   Wszelkie prawa zastrzeżone.