WYSTAWY
WARSZAWA - SALON SZTUKI 49
Mariusz Dąbrowski - Fotoobrazy
15.03.2007 - 25.03.2007

15.03.2007 - 25.03.2007
Od wielu lat twórczość wizualna Mariusza Dąbrowskiego jest próbą połączenia kilku środków wyrazu, języka malarskiego, multimedialnego i fotograficznego w zapisie tradycyjnego "artystycznego pretekstu", jakim jest klasyczny temat - martwa natura / przedmiot. Tworzy niecodzienne reportaże codzienności, w których rejestruje przejawy życia, trwania, twarze znanych osób. Interesuje go powszedniość rzeczy, często ich trywialność i niski status. Sięga przede wszystkim po "obiekty niskiej rangi, wyjęte i wyizolowane z rzeczywistości", którym poprzez ich wyabstrahowanie z naturalnego otoczenia nadaje nową wartość. Sofa, kubek, butelka, każdy przedmiot wyrwany ze związku z innymi, zdobywa w jego pracach nowe znaczenie. W fotografii, malarstwie, multimediach banalne rzeczy podnosi, jak niegdyś Duchamp przedmioty gotowe w akcie czysto myślowym, do rangi dzieł. To "rzeczy pośród rzeczy", które pomimo nawiązywania do rzeczywistości, żyją własnym życiem, zupełnie od niej niezależnym. Proces powstawania obrazu jest długi, wiąże się z licznymi etapami "pośrednimi", w których eliminuje elementy zakłócające klarowność i bezpośredniość jego odbioru. Robi zdjęcia witryn sklepowych, billboardów, banalnych produktów proponowanych masowo przez domy handlowe, nie wybierając jednakże przedmiotów dla ich szczególnego wyglądu, ale by wspólnie ze środkami wypowiedzi posłużyły mu w kreacji artystycznej rzeczywistości. Zdjęcia przetwarza w komputerze, poddaje licznym przeróbkom, rozpatruje w różnych wariantach barwnych i oświetleniowych. Niektóre z komputerowych szkiców przenosi na płótno, dając początek malarskim kompozycjom budowanym przy użyciu zaledwie kilku czystych, wyciskanych prosto z tubek farb i wzbogaconego jedynie fakturą pozostawioną przez pędzel monochromatycznego tła. Efekt końcowy ma niewiele wspólnego z wcześniejszymi szkicami. Dla autora ważny jest każdy z wymienionych etapów powstawania dzieła. Fotografie, wydruki na foliach - to też zamknięte dzieła - nośniki jego wizji. Wprowadza je jako pełnoprawne obiekty wystawiennicze, nadając im nowe funkcje kompozycyjne i estetyczne. Obrazy medialne to rodzaj notatnika, który daje artyście większe możliwości modyfikowania obrazu, zapisu rożnych wariantów artystycznej refleksji nad kompozycją, przestrzenią, barwą, światłem, formą, grą figur. To swoisty "warsztat plastyczny", poligon doświadczalny, który dzięki swej mimetycznej wobec rzeczywistości właściwości, staje się punktem wyjścia do twórczych rozważań. Autor pokazuje, że język sztuki jest wielością różnych gatunków artystycznych służącą wyrażaniu jedności idei. Prezentowane prace zespalają trzy ważne elementy: temat/ martwą naturę, środki wyrazu, rozważania artysty na temat kompozycji, barwy, piękna. Poddaje analizie relacje zachodzące między fotografią i malarstwem w oparciu o warstwę tematyczną związaną z przedmiotem, by ostatecznie dowieść, że elementy rzeczywistości, to co potoczne i pospolite, to jedynie pretekst do rozważań nad problemami uniwersalnymi, ponadjednostkowymi i ponadczasowymi. Jego prace są świadectwem zachodzącej w sztuce ciągłej przemiany oraz tego, że o wartości artystycznej dzieła nie decydują: ani czas powstania, ani środki techniczne, czy temat, ale przede wszystkim fakt jego działania na uczucie i intelekt. Wystawa jest zapowiedzią prowadzonych przez autora działań multimedialnych, w których zajmuje się badaniami nad przestrzenią obrazu.

Mariusz Dąbrowski (ur. 1968) - studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Student prof. Stanisława Wieczorka, prof. Walthera Karlinga, prof. Tadeusza Dominika. Dyplom z wyróżnieniem w 1995 roku w pracowni prof. Zbigniewa Gostomskiego. Absolwent New York Institute of Art, Cape Studies w Cape Town w RPA. Członek Bundesverband Bildender Kuenstlerinner und Kuenstler - Berlin. Od 2004 roku jest wykładowcą warszawskiej ASP; kieruje Studium Fotografii na Wydziale Grafiki. W 2006 roku uzyskał doktorat w dziedzinie sztuki filmowej w PWSFTViT w Łodzi. Malarz, reżyser filmów krótkometrażowych oraz producent filmów offowych. Autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych w kraju i poza granicami; uczestnik wielu wystaw zbiorowych. Laureat prestiżowych nagród i wyróżnień m.in.: 2004 - nagrody miesięcznika Arteon, 2003 - nagrody Talensa; 2002 - Grand Prix, Ap-Art., Berlin; 2001 - nagrody Euro American na Festiwalu Malarstwa Polskiego Bielska Jesień, Bielsko-Biała. Kurator polskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych m.in.: Warszawskiego Festiwalu Fotografii Artystycznej i Warszawskiego Biennale Sztuki Mediów. Redaktor naczelny pisma artystycznego MediaArt.

Salon Sztuki 49, Al. Jana Pawła II 49 Warszawa
Kontakt: salonsztuki49@wp.pl


Wystawy aktualne | Archiwum wystaw 2003-2012

redakcja|nota prawna
© 2003-2020 sztuka.net   Wszelkie prawa zastrzeżone.