WYSTAWY
WARSZAWA - GALERIA OBOK ZPAF
Poza czasem II
05.04.2007 - 27.04.2007

05.04.2007 - 27.04.2007
Wystawa nawiązuje do wcześniejszej prezentacji prac autora w Galerii FF i uzupełniona została o cykl Addenda (łac. zapiski, notatki). Prezentowana wystawa jest swoistym dyskursem autora na temat pojęcia czasu i miejsca. Michał wybiera konkretną przestrzeń, penetruje ją w różnych odstępach czasu, odnotowując na kliszy zachodzące w obrazie zmiany, a następnie składa to wszystko w jedną całość. Te różne odstępy czasu, zmiany, zamknięte na jednej płaszczyźnie budują swego rodzaju hiper przestrzeń.

"Czas. Nim go wypowiem, jego już nie ma. A jednak zawsze obecny, choć umiera w każdej sekundzie. Odwieczna chronologia. Mityczny wąż wciąż pożera własny ogon."

"W większości swoich realizacji zastanawiam się nad możliwościami fotografii w "zarejestrowaniu" czasu. To właśnie świadomość nieubłaganie "płynącego" czasu, stała się główną przyczyną motywującą mnie do fotografowania. Próby zobrazowania pojęcia jakim jest czas podejmowałem już w wielu wcześniejszych realizacjach. Wszystkie one funkcjonują pod wspólnym hasłem "Poza czasem". Tym razem, w ramach ekspozycji "Poza czasem II" w Galerii OBOK prezentuje najnowszy swój cykl Addenda. Addenda (łac. "to co winno być dodane, załączniki, przypiski") jest moim, osobistym zbiorem wizualnych przypisów i załączników dotyczących jednego miejsca. "A" wywodzi się z fotografii dokumentalnej, przedstawia każdorazowo ten sam obiekt (bądź jego fragmenty) rejestrowane według pewnego systemu, w określonych odstępach czasu."

"Nasyp kolejowy - dzielący na dwie części miasto, przecinający je, jednocześnie pozostając obiektem niepotrzebnym, wręcz niezauważalnym. Jest to w pewnym sensie miejsce magiczne, moje miejsce. Stykając się z nim na co dzień, on sam zaczyna żyć, choć dla wielu jest niedostrzegalnym, codziennym widokiem. Materiał zgromadzony posłużył do skonstruowania wypowiedzi, w której sam obiekt stał się tylko pretekstem. We wszystkich prezentowanych fotografiach, efekt końcowy powstaje poprzez złożenie od 3 do 5 negatywów. Tym samym wiele obrazów zostaje zamkniętych w jedną całość, tworząc nowy wizerunek rzeczywistości, nieco okaleczony względem oryginału. Jednak istotą pozostaje łączenie kilku odcinków czasowych (z poszczególnych fotografii), które tworzą pewnego rodzaju meta-czas, gdzie funkcjonowanie odległych jednostek czasowych staje się możliwe. Staje się możliwe dzięki zdolnościom jakie posiada fotografia."
Michał Węgrzyn

Galeria Obok ZPAF, Plac Zamkowy 9, 00-277 Warszawa
Kontakt: www.zpaf.pl


Wystawy aktualne | Archiwum wystaw 2003-2012

redakcja|nota prawna
© 2003-2020 sztuka.net   Wszelkie prawa zastrzeżone.