WYSTAWY
WARSZAWA - CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
Karol Radziszewski - Zawsze chciałem
16.04.2007 - 27.05.2007

16.04.2007 - 27.05.2007
Na wystawie "Zawsze chciałem" Karol Radziszewski porusza tak różnorodne tematy jak katolicyzm, rodzina, AIDS, miłość, homoseksualizm, pytanie o możliwość idealnego wizerunku i marzenie o wyzwoleniu z ograniczeń społecznych norm poprzez bunt, anarchię i przemoc. Kluczem do tego wielowątkowego projektu jest pytanie o tożsamość autora, definiowaną przez tak różne i nierzadko sprzeczne siły jak związki rodzinne, wiara, orientacja seksualna, status artysty i zmienne konteksty społeczne. Wielowątkowość wydaje się jednym z kluczowych pojęć określających działalność Karola Radziszewskiego. W dorobku dwudziestosiedmioletniego artysty znajdziemy konwencjonalne malarstwo sztalugowe, monumentalne murale, graffiti, filmy wideo, realizacje w przestrzeni publicznej, akcje społeczne, złożone projekty budowane przy użyciu różnych mediów. Radziszewski jest także współtwórcą Latającej Galerii sz-szu - jednej z najważniejszych młodych warszawskich formacji niezależnych, oraz wydawcą i redaktorem naczelnym gejowskiego art zinu "DIK Fagazine". W praktyce Radziszewskiego dzieło jest nierozerwalnie splecione z biografią i osobą autora, artystyczne projekty wpisane są w sieć jego osobistych, rodzinnych i społecznych relacji; granica między obszarem sztuki a prywatnością i codziennością ulega zatarciu. Radziszewski chętnie stosuje strategie artystyczne poza instytucjonalną przestrzenią sztuki, testując przydatność artystycznych procedur i języków w tzw. realu. W tym sensie dla młodego malarza sztuka staje się elementem strategii życiowej.

Wielość artystycznych strategii, nieustanne zmiany punktów widzenia i konstrukcji autorskiego "Ja" określają również charakter wystawy Zawsze chciałem - narracji zbudowanej jako montaż autonomicznych projektów. Wystawa podzielona jest na cztery przestrzenie: w każdej z nich Radziszewski prezentuje inny projekt i konfrontuje widza z odmienną taktyką artystyczną: od dokumentacji zrealizowanego w domu rodzinnym autora dyplomu, przez analityczny projekt malarski Ufam tobie i osobisty film-wyznanie Plus/minus aż po premierowe, prowokacyjne przedsięwzięcie zatytułowane Fag Fighters. Kluczową rolę odgrywają tu prace na temat rodzinny, pojętej zarówno jako sytuacja społeczna jak i przestrzeń emocji: obrazy, filmy i zapisy działań, których bohaterami, uczestnikami, a nawet współautorami są najbliżsi krewni Karola Radziszewskiego.

Wystawa Zawsze chciałem jest więc wyborem realizacji z dorobku Radziszewskiego - i zarazem projektem autoanalitycznym, rozpisanym na przestrzeń wystawienniczą szkicem do wizerunku własnego artysty. Każda z prezentowanych tu prac jest próbą innego samookreślenia tożsamości autora. Tytułowe wyrażenie Radziszewski mógłby rozwinąć: zawsze chciałem być malarzem, artystą konceptualnym, katolikiem, księdzem, artystą zaangażowanym społecznie i aspołecznym wywrotowcem, wnukiem śpiewającym z babcia religijne pieśni i członkiem gejowskiego gangu, osobą prywatną i postacią publiczną. Niektóre z tych tożsamości zostały urzeczywistnione, inne pozostają potencjalnymi możliwościami, jeszcze inne należą do sfery fantazmatów. Wszystkie znajdują swoją reprezentację w sztuce - przestrzeni, w której artysta realizuje swoje prawo do wolności samookreślenia.

Kurator: Stach Szabłowski

Karol Radziszewski (ur. 1980 w Białymstoku) mieszka i pracuje w Warszawie. W latach 1999-2004 studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie w pracowniach Profesorów Jarosława Modzelewskiego i Grzegorza Kowalskiego. Maluje obrazy i murale, rysuje. Autor instalacji, akcji i filmów wideo. Prowadzi bloga z polaroidowymi autoportretami. Współtworzył duet "Ute & Endi". Pomysłodawca i współtwórca Latającej galerii szu szu www.szuszu.art.pl. Założyciel, wydawca i redaktor naczelny magazynu DIK Fagazine www.dikfagazine.com. Stypendysta Ministra Kultury (2002, 2006). Laureat głównej nagrody konkursu Samsung Art Master (III edycja) oraz nagrody im. Marcina Kołodyńskiego (2006). Stypendysta Artist-in-Residence, PROGR, Bern, Szwajcaria (2006).

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Al. Ujazdowskie 6, 00-461 Warszawa
Kontakt: www.csw.art.pl


Wystawy aktualne | Archiwum wystaw 2003-2012

redakcja|nota prawna
© 2003-2020 sztuka.net   Wszelkie prawa zastrzeżone.