PORTFOLIO
SYLWESTER AMBROZIAK

Rzeźbiarz, rysownik. Urodził się w 1964 roku w Łowiczu. Studiował w latach 1983-1989 w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Rzeźby w pracowniach profesorów Jerzego Jarnuszkiewicza, Stanisława Kulona i Grzegorza Kowalskiego oraz na Wydziale Rysunku w pracowni profesora Mariana Czapli. Dyplom uzyskał w pracowni Grzegorza Kowalskiego w 1989 roku. W latach 1993-1994 był stypendystą Fundacji Kultury.

Prace w zbiorach: Muzeum Sztuki Współczesnej Radom, Muzeum Okręgowe Toruń, Muzeum Rzeźby Współczesnej CRP Orońsko, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych Warszawa, Muzeum Okręgowe Bielsko-Biała, Centrum Sztuki Współczesnej Galeria El, Międzynarodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej "Notoro", "Stary Browar" Poznań, Galeria Miejska "Arsenał" Poznań, Kolekcja "Zachęta" Poznań, Kolekcja Art & Business Warszawa, Kunsthalle Exnergasse Wiedeń, Hotel Intercontinental Wiedeń, Galeria Promocyjna - Fundacja "EXIT" Warszawa, Fundacja Kultury Warszawa, Kunstbahnhof Herrnhut Niemcy, Elbach/Eubabrun, Plauen Niemcy oraz w prywatnych kolekcjach w Polsce, Austrii, Francji, Niemczech, Belgii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Luxemburgu i Szwecji.

"W refleksjach o współczesnej kulturze wskazuje się często na rolę jaką w rzeczywistości człowieka odgrywają różne mitologie. Jedną z nich jest mit o "szczęśliwym dzikusie" , z którym wiąże się pojęcie sztuki prymitywnej, pierwotnej, zadomowione już w historii sztuki. Prymitywizm - można traktować szerzej, jako zjawisko kulturowe i jednocześnie artystyczne. Może to też oznaczać zainteresowanie Innym, jako zjawiskiem artystycznym. Może wskazywać na sztukę plemienną oraz inspirować się nią. Rzeźba Sylwestra Ambroziaka wpisuje się, niezależnie od panujących w sztuce współczesnej trendów - w nurt figuracji, który stawia w centrum swoich zainteresowań postać człowieka oraz źródłową dla niego perspektywę antropocentryczną, bez względu na znaczenia jakim służy. Początki aktywności artystycznej Ambroziaka przypadają na lata 80-te. Wobec mnogości współczesnych artyście tendencji trwa on przy tradycyjnych mediach, wierząc jak sądzę, w siłę ich oddziaływania. Jest to pewien wybór ideologiczny pozostawania w sferze sztuki uniwersalnej, odwołującej się do przestrzeni kulturowych odległych w przestrzeni i czasie, do doświadczeń naszego kręgu kulturowego oraz wypowiedzi o charakterze ekspresyjnego komentarza do rzeczywistości. Charakterystyczna dla całości wypowiedzi Sylwestra Ambroziaka jest jej szczególna intensywność oraz spójna forma ze skłonnością ku syntezie i wyrazistej stylizacji. Artysta swobodnie dysponuje klasyczną formułą, którą przekształca w pożądaną ekspresyjną formę. Tworzy figury lekko zdeformowane, niekiedy dynamicznie poruszone. Rodzaj ekspresji który je charakteryzuje rodzi się z zespolenia przeciwieństw w struktury o charakterze metaforycznym, w których żywa, organiczna materia zderza się z biologicznym rozbudowaniem form. Pierwotność tych figur zdaje się wskazywać na to co było pierwsze i co zostało utracone. Ekspresyjne działanie artysta osiąga też przez specyficzną interpretację właściwości wyrazowych tworzywa. Najchętniej posługuje się drewnem, rzadziej brązem a w ostatnim okresie silikonem. Poszukuje możliwości jakie daje inna materia i inna skala w przekonaniu jak sądzę, iż obiekt działa formą, a przekaz zawiera się w materii, która ma ogromną siłę oddziaływania. Z materii tych wykonuje figury ludzkie (kobiety, mężczyźni, dzieci), o powierzchniach gładkich i chropawych, wyraźnie zaznaczonych cechach płciowych i głowach powielających schemat twarzy - maski. Głowy, rzadziej tułowia figur są barwione. Zabarwione fragmenty zdają się wskazywać na ich ważność w całości kompozycji. Prace z ostatnich lat są inne. Różnica wynika ze zmiany materii z której są wykonane, a mianowicie z silikonu. Silikon jest sztuczny, jest miękki, dziwnie cielesny. Użyta materia sprawia, że figury są sztuczne i żywe zarazem, pochodzą z naszej rzeczywistości i jakby spoza niej. Powierzchnie rzeźb budząc pokusę dotknięcia nabierają podwójnego znaczenia, coś szczelnie zamykają, ale też natura materii wprowadza nas w świat, w którym byty otwierają się na to co "inne" od nich samych, na to co nieprzedstawione. Wiążą w ten sposób to co widzialne z tym co żyje w tych obiektach hipotetycznie. W ekspozycji artysta zestawia figury w grupy, które będąc elementami instalowania jakiejś sytuacji stają się niejednoznaczne, jakby zatrzymane na progu znaczenia. Granica między tym co widzimy a tym co moglibyśmy zobaczyć przesuwa się, budząc w nas poczucie, że to czego "nie ma" istnieje w swej nieobecności bardziej intensywnie niż to "co jest". Tamara Książek ("Mit i rzeczywistość. O rzeźbach Sylwestra Ambroziaka", Sztuka.pl nr 6, czerwiec 2008)

Wystawy indywidualne:

 • 2009 - "Rzeźba", Galeria "Zamojska" BWA, Zamość
 • 2009 - "Rzeźba", Galeria Zamkowa, Muzeum Bielsko-Biała
 • 2009 - "Niewiniątka", Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa
 • 2008 - "Rosmery's babies", Galeria Gardzienice, Ośrodek Praktyk Teatralnych, Lublin
 • 2008 - "Niewiniątka", Galeria Oranżeria, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko
 • 2008 - "Niewiniątka", Biuro Wystaw Artystycznych, Rzeszów
 • 2007 - "Niewiniątka", Galeria Promocyjna, Warszawa
 • 2007 - "Rzeźba", Galeria Sztuki Szyb Wilson, Katowice
 • 2007 - "Niewiniątka", Galeria Sztuki Współczesnej, Olsztyn
 • 2007 - "Bez tytułu" - instalacja rzeźbiarska, Instytut Francuski i Galeria Wizytująca, Warszawa
 • 2007 - "Rosemary's babies", Galeria Sztuki Wozownia, Toruń
 • 2006 - "Rysunki i rzeźby", Galeria Art NEW media, Warszawa
 • 2006 - "Rzeźba", Galeria Wizytująca, Strefa Skody - Galeria Rzeźby, Warszawa
 • 2005 - "Rzeźba", Miejska Galeria Sztuki, Galeria Willa, Łódź
 • 2005 - "Wewnętrznie Cię przypominam", Galeria Sztuki "Stary Browar", Poznań
 • 2005 - "Rzeźby", Galeria Sztuki Współczesnej "ArtGalle", Szczecin
 • 2005 - "Metafora teraźniejszości" /z Janem Ferencem/, Galeria Lufcik DAP, Warszawa
 • 2004 - "Wewnętrznie Cię przypominam", Muzeum Rzeźby Współczesnej, CRP Orońsko
 • 2004 - "Rzeźby i rysunki", Galeria Sztuki "Wieża Ciśnień", Konin
 • 2004 - "Te postacie są nam bliskie a ich gesty są nam znane II", Galeria Miejska, Wrocław
 • 2003 - "Czując Twój zapach, czując Twój oddech", Galeria Krytyków "Pokaz", Warszawa
 • 2003 - "Wewnętrznie Cię przypominam", Muzeum Sztuki Współczesnej, Radom
 • 2003 - "Rzeźba", Galeria Sztuki Współczesnej, Włocławek
 • 2003 - "Rzeźba i rysunek", Puławska Galeria Sztuki, Puławy
 • 2002 - "Rzeźba i rysunek", Galeria Sztuki Współczesnej "Wozownia", Toruń
 • 2002 - "Ludzie w maszynowni", V Festiwal Gombrowiczowski, Teatr Powszechny, Radom
 • 2002 - "Rzeźba i rysunek", Galeria Sztuki BWA, Gorzów Wielkopolski
 • 2002 - "Rzeźba", "Galeria Na Piętrze", ZPAP, Toruń
 • 2002 - "Sylwester Ambroziak - Rzeźby", Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA "Zamek Książ", Wałbrzych
 • 2002 - "Rzeźba", Galeria Kameralna BGSW, Słupsk
 • 2002 - "Nowy człowiek", Galeria Sztuki Współczesnej, Olsztyn
 • 2002 - "Nowy człowiek", Galeria Sztuki, Legnica
 • 2001 - "Rzeźby najnowsze", Mennica, Inwest-Aurum, /org. Fundacja EXIT /
 • 2001 - "Rzeźba i rysunek", Galeria Miejska "Arsenał", Poznań
 • 2001 - "Rzeźba i rysunek", Nowosądecka Mała Galeria, Nowy Sącz
 • 2001 - "Rzeźba", Galeria autorska Aleksandry Laski, Świątynia Diany, Łazienki Królewskie, Warszawa
 • 2000 - "Rzeźba i rysunek", Galeria Krytyków "Pokaz", Warszawa
 • 1999 - "Dwie ekspresje" (z Eugeniuszem Markowskim), Galeria Sztuki "Milano", Warszawa
 • 1999 - "Wszystko co najważniejsze, wszystko co najpiękniejsze...", Galeria Promocyjna, Warszawa
 • 1998 - "Drei plastische Positionen", Kunstbahnhof, Herrnhut, Niemcy
 • 1998 - "Rzeźba i rysunek", Galeria 27, Bielsko-Biała
 • 1998 - "Rzeźba i rysunek", Galeria Podlaska, Biała Podlaska
 • 1998 - "Without title", Miejska Galeria Rzeźby, Warszawa
 • 1998 - "Rzeźba", BWA "Galeria C", Ciechanów
 • 1997 - "Rzeźba"”, Galeria Sztuki BWA, Bydgoszcz
 • 1997 - "What about love", Galeria Sztuki "Milano", Warszawa
 • 1996 - "Rzeźba", Galeria Manhattan, Łódź
 • 1996 - "Anty-bohater", Galeria Promocyjna, Warszawa
 • 1996 - "Rzeźba", Centrum Sztuki-Galeria EL, Elbląg
 • 1996 - "Rzeźba", Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Sandomierz
 • 1995 - "Antyheroes", Galeria Zamkowa, Lubin
 • 1995 - "Figury i Znaki", Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Częstochowa
 • 1995 - "Sylwester Ambroziak, Ewa Monika Groń", Espace Degre Art Gallery, Luxemburg
 • 1994 - "Polonia" (wspólnie z E. Markowskim W. Ćwiertniewiczem), IWP, Warszawa /org. Galeria Promocyjna/
 • 1994 - "Rzeźba", Galeria Miejska BWA "Arsenał", Poznań
 • 1994 - "Rzeźba", Galeria Sztuki "Milano", Warszawa
 • 1993 - "Te postacie są nam bliskie, a ich gesty są nam znane", Stara Kordegarda, Łazienki Królewskie, Warszawa
 • 1992 - "Rzeźba i rysunek", Gogacz Gallery, Hotel Sobieski, Warszawa
 • 1992 - "Rzeźba", Galeria Południowa, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin
 • 1991 - "Versuchung"(Kuszenie), Kunsthalle Exnergasse, Wiedeń, Austria
 • 1990 - "Rzeźba", Pałac Sztuki, Witebsk, Białoruś
 • 1990 - "Małe formy", Galeria Sztuki "Brama", Warszawa
 • 1990 - "Bleeding heart" (wspólnie z I. Krenzem i Z. Nitką), Duży Pawilon SARP, Warszawa /org. Galeria Notoro/
 • 1990 - "Rzeźba", Galeria Promocyjna, Warszawa
 • 1989 - "Kuszenie św. Antoniego", wystawa dyplomowa, ASP Warszawa
 • 1988 - "Energia środka", ASP Warszawa
 • 1986 - "Szalony koń", ASP, Warszawa
 • 1984 - "Spacer", akcja-performance, Pracownia Dziekanka, Warszawa
 • 1984 - "Ja też Barabasza", akcja-performance, ASP Warszawa

Wystawy zbiorowe:

 • 2010 - "Berührungen – Dotyk Człowieka", Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie /org. Galeria Pracownia/
 • 2009 - "20 Lat Galerii Milano", Galeria Milano, Warszawa
 • 2009 - "Republika Bananowa", MODEM - Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Debreczyn, Węgry
 • 2009 - "Republika Bananowa", Narodowe Muzeum Sztuki Współczesnej, Bukareszt, Rumunia
 • 2009 - "W drodze do wolności - sztuka w Polsce wobec spraw publicznych 1966-1994" Galeria Miejska BWA, Bydgoszcz
 • 2009 - "Festiwal sztuki - kamień", Galeria Sztuki, OCK Ostrołęka
 • 2009 - "Bliźniemu swemu... 2009", Zachęta, Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa
 • 2009 - "Triennale Rzeźby - Kryzys gatunku", Centrum Kultury Zamek, Poznań
 • 2009 - "Spotkanie", plener ceramiczny, Galeria Długa, DOK Bolesławiec
 • 2008 - "Pertolzhofener Kunstdingertage 2008", Kunstverein Pertolzhofen e. V., Niemcy
 • 2008 - "Flur 2008", Vogtlandisches Holzbildhauersymposium, Erlbach / Eubabrunn, Niemcy
 • 2008 - "Preludium, rzeźba w mieście", Centrum Kultury Zamek, Poznań
 • 2008 - "Spotkanie twórców", Bułgarski Instytut Kultury, Warszawa
 • 2008 - "Affordable Art Fair, Autumn Collection 2008", Targi Sztuki, Londyn, Anglia
 • 2008 - "Affordable Art Fair, Amsterdam 2008", Targi Sztuki, Amsterdam Holandia
 • 2007 - "Kolekcja Sztuki Współczesnej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku", Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice
 • 2007 - "Sollentuna", Targi Sztuki, Galeria Mitteleuropa, Sztokholm, Szwecji
 • 2007 - "Festiwal Metalu", Galeria Sztuki, Ostrołęka
 • 2007 - "Wymiana jako sztuka", kolekcja Tomasza Kawiaka, Galeria Grodzka, BWA Lublin
 • 2007 - "Pertolzhofener Kunstdingertage 2007", Kunstverein Pertolzhofen e.V., Niemcy
 • 2007 - "Kamienny Krąg", Plener Rzeźbiarski, Nietulisko
 • 2007 - "Alfabet Rzeźby - abc...", Muzeum Rzeźby Współczesnej, CRP Orońsko
 • 2007 - "Bliźniemu swemu... 2007", "Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa
 • 2006 - "Dwie generacje polskiej sztuki współczesnej", Klasztor św. Katarzyny, Finale Ligure Borgo, Włochy
 • 2006 - "Żywoty zwierząt", Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa
 • 2006 - "W stronę Innego. Obserwacje i interwencje", Ośrodek Propagandy Sztuki, Miejska Galeria Sztuki, Łódź
 • 2006 - "Sztuka wobec zła", VI Triennale Sztuki Sacrum, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa
 • 2006 - "Sztuka w Polsce wobec spraw publicznych 1966-1994", Muzeum Sztuki Współczesnej, Radom
 • 2006 - "Sztuka wobec zła", VI Triennale Sztuki Sacrum, Płocka Galeria Sztuki, Płock
 • 2006 - "Obrazowanie", Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej, Elektrownia, Radom
 • 2006 - "Sollentuna", Targi sztuki, Sztokholm, Szwecja
 • 2006 - "W drodze", Miejska Galeria Sztuki, Sandomierz
 • 2005 - "Warszawski Festiwal Sztuk Pięknych", Stowarzyszenie Pracownie Twórcze - Lubelska, Warszawa
 • 2005 - "Wśród przyjaciół", Galeria Sztuki Współczesnej, Pracownia-Galeria, Warszawa
 • 2005 - "W stronę człowieka", Płocka Galeria Sztuki, Płock
 • 2005 - "Azymut Rzeźby", Ośrodek Propagandy Sztuki, Miejska Galeria Sztuki, Łódź
 • 2005 - "Kolekcja 13", Muzeum Sztuki Współczesnej, Radom
 • 2005 - "Świadkowie czasu", Instytut Polski, Sztokholm, Szwecja
 • 2005 - "Świadectwa czasu", Instytut Polski, Berlin, Niemcy
 • 2005 - "W stronę Innego. Obserwacje i interwencje", Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice
 • 2004 - "Warszawa w Wilnie, Wilno w Warszawie", Galeria Sztuki "Arka", Wilno, Litwa
 • 2004 - "Warszawa w Kijowie", Centralny Dom Artysty Plastyka, Galeria Narodowa Związku Artystów Plastyków Ukrainy, Kijów, Ukraina
 • 2004 - "Kolekcja 12", Muzeum Sztuki Współczesnej, Radom
 • 2004 - "Przyjaciele Królika", Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin
 • 2004 - "Teatr wyzwolonych żywiołów", Euroart, 1 Biennale Sztuki, Koszary Sztuki, Świnoujście
 • 2004 - "Sacrum 2004", 11 Biennale Sztuki Sakralnej, Galeria Sztuki BWA, Gorzów Wlkp.
 • 2004 - "Paleta Erosa", Centrum Kultury "Zamek", Poznań
 • 2003 - "Kolekcja 11", Muzeum Sztuki Współczesnej, Radom
 • 2003 - "Przyjaciele Królika", Królikarnia, Muzeum Narodowe, Warszawa
 • 2003 - "Co widzi trupa wyszklona źrenica", Muzeum Okręgowe, Bydgoszcz
 • 2003 - "Paleta Erosa", Muzeum Archeologiczne, Poznań
 • 2003 - "Kunstsymposium", Kunstbahnhof, Herrnhut, Niemcy
 • 2003 - "Bliźniemu swemu... 2004", CBWA "Zachęta", Warszawa
 • 2002 - "Strasse der Skulpturen", Galerie e.o., Plauen, Niemcy
 • 2002 - "Amory”", Galeria Art New Media, Warszawa
 • 2002 - "Co widzi trupa wyszkolona źrenica”", CBWA "Zachęta", Warszawa
 • 2002 - "Paleta Erosa", Teatr Polski, Poznań
 • 2002 - "Mit i symbol", XIII Międzynarodowe Biennale Rzeźby, Poznań 2002, Galeria Miejska "Arsenał", Poznań
 • 2001 - "Wojna w człowieku", Muzeum Rzeźby Współczesnej, CRP, Orońsko,
 • 2001 - "Art Jonction" 15 Foire Internationale d'Art Contemporain, Nicea, Francja
 • 2000 - XII Biennale Rzeźby, Poznań 2000, Galeria Miejska BWA "Arsenał", Poznań
 • 2000 - "Grosse Kunstausstellung", NRW, Dusseldorf, Niemcy
 • 2000 - "FLUR 2000", Holzbildhauer Symposium, Erlbach/Eubabrun, Niemcy
 • 2000 - "L'Art dans le Monde", Paris-Musees, Paryż, Francja
 • 2000 - "Coincidence", Kulturzentrum Ignis, Kolonia, Niemcy
 • 1999 - "VI Rohkunstbau", Gross Leuten, Niemcy
 • 1999 - "Grosse Kunstausstellung", NRW, Düsseldorf, Niemcy
 • 1999 - "Dreilander-Eck", Kunstbahnhof, Herrnhut, Niemcy
 • 1999 - "Figura w rzeźbie polskiej XIX i XX wieku", CBW "Zachęta", Warszawa
 • 1998 - "Dreilander-Eck", Kunstbahnhof, Herrnhut, Niemcy
 • 1998 - "Figura w rzeźbie polskiej XIX i XX wieku", Muzeum Rzeźby Polskiej, CRP, Orońsko
 • 1998 - "Transformacja figury", Miejska Galeria BWA "Arsenał", Poznań
 • 1998 - "Grosse Kunstausstellung", NRW, Düsseldorf, Niemcy
 • 1997 - "Sacrum", Galeria Miejska BWA, Częstochowa
 • 1997 - "Galerie prezentują", Galeria Miejska BWA, Częstochowa
 • 1997 - "Holz Symposium", Arkadien, Schönfeld, Niemcy
 • 1996 - "Współczesna polska rzeźba", Galeria Sztuk Pięknych, Ostrawa, Słowacja
 • 1996 - "Rzeźba w drewnie", Muzeum Okręgowe, Bielsko-Biała
 • 1995 - "Wokół rzeźby lat 70 i 80", Muzeum Rzeźby Współczesnej, CRW, Orońsko
 • 1995 - "Plener „Kolekcja - Drewno 95", Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko /org. Muzeum Okręgowe Bielsko-Biała/
 • 1994 - "Warszawa dzisiaj", Galerie Sztuki "Dickens", Montreal, Kanada
 • 1994 - "Vier Elemente", Hotel Intercontinental, Wiedeń, Austria
 • 1994 - "Große Kunstausstellung", NRW, Düsseldorf, Niemcy
 • 1994 - "Sacrum", Galeria Miejska BWA, Częstochowa
 • 1994 - "Współczesna sztuka z Polski", Galeria Guth-Mass & Mass, Reutlingen, Niemcy
 • 1994 - "Ikonopress", Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin
 • 1994 - "Polnische Kulturtage”", Erfurt, Niemcy
 • 1994 - "Top Five”", La Ciotat, Marsylia, Francja
 • 1993 - "Top Five", Maison des Artistes, Cagnes sur Meer, Francja
 • 1992 - "Dekada", Aula ASP, Warszawa
 • 1992 - "Gate Gallery, Karlsruhe, Niemcy
 • 1992 - "Eye on Fork or Hot Icecream - creme de la creme of Polish Art of 90", Galeria Miejska BWA, Katowice
 • 1991 - "Konfrontacje Artystyczne - Torun'91", Ratusz Miejski, Toruń
 • 1991 - "Notoro Symposion'91", Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko
 • 1991 - "Spotkanie", Galeria ElArt, Warszawa
 • 1991 - "Polnische Malerei der 80-er Jahre", Galeria Doroty Kabiesz, Düsseldorf, Niemcy
 • 1991 - "Sollentuna'91", Międzynarodowe Targi Sztuki, Sztokholm, Szwecja /org. Galeria Brama, Warszawa/
 • 1990 - Międzynarodowe Targi Sztuki Interart'90, Poznań, Galeria Notoro,
 • 1990 - "Pologne'90" Saint Gilles City Hall, Bruksela, org. Galeria Brama, Warszawa
 • 1990 - "Notoro Symposium" d. Zakłady im. Norblina, Warszawa
 • 1990 - Międzynarodowe Symposium Notoro'90, CRP Orońsko
 • 1989 - "Grand Mal", Galeria BWA, Puławy
 • 1986 - "Cukrownia", Galeria "Przy Rynku", Warszawa,


Strona artysty: www.ambroziak.artinfo.pl


redakcja|nota prawna
© 2003-2019 sztuka.net   Wszelkie prawa zastrzeżone.