PORTFOLIO
JERZY GŁUSZEK

Urodzony 4 marca 1956 roku we Wrocławiu. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, dyplom w 1981 r. w pracowni prof. Konrada Jarodzkiego. W latach osiemdziesiątych brał udział w wielu przedsięwzięciach artystycznych, happeningach i spektaklach plastycznych we Wrocławiu m. in. opakowanie galerii "Na Odwachu", "Chirurgia Plastyczna" - PWSSP. Współpracował z grupą Luxus na początku jej działalności. Był współtwórcą pisma "Głuszec". Jest członkiem ZPAP. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i grafiką użytkową.

"Po raz pierwszy zetknąłem się z twórczością Jerzego Głuszka w początkach 1982 roku. Był to okres szczególnie ciężki dla sztuki polskiej. Galerie nieczynne. Sparaliżowany obieg informacji. W tej sytuacji grono krytyków warszawskich postanowiło wyjechać do kilku większych miast, by nawiązać zarwane kontakty. We Wrocławiu szczególnie aktywną okazała się młodzież. Wprawdzie i tam zamarł ruch wystawowy, lecz mimo to, powstało wiele interesujących dzieł. W tamtejszej uczelni spotkaliśmy grono studentów tworzących z imponującym rozmachem. Ich prace olejne i rysunki przekazywały atmosferę tamtego czasu. Był wśród nich Jerzy Głuszek. Wraz z czterema kolegami wydają pismo "Luxus". Nakład od 3 do 5 egzemplarzy. Na każdej stronie ręcznie pisane teksty, oryginalne rysunki, grafika, drobnego formatu malarstwo czy collages. Jakaż gryząca ironia zawarta w nazwie oraz przekornych tekstach. Na okładce trzeciego numeru "pisma" - obok tytułu "Luxus" - znajdujemy naklejkę z paczki żywnościowej, przesłanej jako dar z zagranicy: "Schweinefleich In eigenem Saft". Nie była to wiec zabawa w sztukę, lecz gorzka prawda, przekazana w formie bolesnej groteski. W 1983 roku uczestniczył Głuszek w wystawie plakatu "Polonishe Kunstler heute" zorganizowanej w Landau. Pokazał prace, których symbolika związana była z nową ikonografią, zrodzona w latach 1982-1983. We Wrocławiu zorganizowano w kościele św. Krzyża w maju 1985 roku krajową wystawę malarstwa młodych pod nazwą "Droga i prawda". Znalazły się tam również najnowsze prace Jerzego Głuszka. W całej ekspozycji przeważały prace ekspresyjne, dynamiczne, figuratywne. Od tej niemal fowistycznej feerii - kolorów odbiegały obrazy Głuszka - kameralne, intymne, wyciszone, świetliste. Pełne romantycznej tajemniczości przywodziły na myśl pejzaże Caspara Dawida Friedricha oraz pogrążone we mgle krajobrazy Turnera. Są to oczywiście tak odległe skojarzenia jak daleki jest romantyzm mistrzów XIX wieku od naszej dzisiejszej interpretacji i kontynuacji tej postawy." Aleksander Wojciechowski

Wystawy indywidualne

1983 - Galleri Hybris, Geteborg
1985 - Galleri Salek's Art, Sztokholm
1986 - Galleri 25, Geteborg
1987 - Adriana's Galerie, Memmingen
1988 - Galeria Na Solnym, Wrocław
1989 - Galeria Desa, Lublin
1994 - Yoon & Teo Gallery, Monachium
1994 - Bruner's Galerie, Garmisch-Partenkirchen
1995 - Galeria Krystyny Kowalskiej, Wrocław
1997 - Galeria z Rączką, Kraków
1997 - Galeria Arka, Warszawa
2003 - Galeria Pro Arte, Zielona Gora

Wystawy zbiorowe

1983 - "Polnische Künstler Heute", Wystawa Plakatu, Landau
1985 - "Droga i Prawda", Wrocław
1986, 1995 - XI, XIII Biennale Plakatu Polskiego, Katowice
1987 - II Ogólnopolskie Triennale Akwareli, Lublin
1988, 1992 - IV, V Międzynarodowe Triennale Rysunku, Wrocław
1988, 1997 - I, III Biennale Małych Form Malarskich, Toruń
1988 - Rajz Drawing, Pećs
1990, 1992 - III, V International Exhibition of Miniatures, Toronto
1993, 1997 - Festival Des Arts En Pays Montois, Vayolles
1994 - Die Breslauer Künstler in Schloß Kleinniedesheim, Kleinniedesheim

Nagrody i wyróżnienia

1985,1987 - Nagroda i wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na Dzieło Plastyczne "Impresje polskie", Toruń
1985, 1987 - Nagroda Publiczności w Ogólnopolskim Konkursie na Grafikę i Rysunek "Erotyk", Słubice
1987-1996 - Nagrody i wyróżnienia w kolejnych pięciu edycjach Ogólnopolskiej Wystawy Pasteli, Nowy Sącz
1996 - Wyróżnienie honorowe w II Ogólnopolskim Triennale Rysunku Polskiego, Lubaczów
2000 - I nagroda na Wystawie "Przedwiośnie" Okręgu Świętokrzyskiego, Kielce
2003 - Nagroda Starosty Sieradzkiego w III Ogólnopolskim Konkursie Malarskim "Triennale z Martwa Naturą", Sieradz
2005 - III nagroda w Międzynarodowej Wystawie Satyrykon, Legnica

Kontakt: www.gluszek.com


redakcja|nota prawna
© 2003-2019 sztuka.net   Wszelkie prawa zastrzeżone.