PORTFOLIO
MARLENA RAKOCZY

Urodzona w 1976 roku w Toruniu. W latach 1996-2001 studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu na kierunku malarstwo sztalugowe w pracowni profesora Lecha Wolskiego oraz w latach 1997-1999 ceramikę w pracowni dodatkowej profesor Hanny Brzuszkiewicz. W 2001 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem z malarstwa u prof. L. Wolskiego. Uprawia malarstwo, rysunek, fotografię i rzeźbę. W dorobku artystycznym ma wystawy zbiorowe i indywidualne w kraju i za granicą.

"Impulsem do malowania obrazów o tematyce floralnej było i jest moje zafascynowanie naturą. Wielobarwny świat przyrody wielokrotnie pobudzał moją wyobraźnię, dostarczał niezapomnianych wrażeń i wyzwalał pozytywne emocje. Twórczość ta wyrosła z pragnienia powrotu do wszystkiego, co naturalne i pierwotne, a zarazem bliskie człowiekowi. Nie akceptuję dominującego na ulicach miast chaosu, dlatego szukam inspiracji pośród natury, z której wybieram pewne elementy i łączę z elementami mniej lub bardziej abstrakcyjnymi. Moje prace są więc próbą zanotowania osobistych doznań wynikających z obserwowania drzew, łąk i ogrodów, z negatywnego stosunku do wielkomiejskiego życia i z tęsknot za nieskrępowanym obcowaniem ze światem natury "nieskażonej"." Marlena Rakoczy

"Pani Marlena Rakoczy w swoich pracach malarskich (...) zainspirowana jest, jak sama to określa tematyką kwiatowo-floralną. W moim odczuciu ten świat przyrody jest zakodowany jej podświadomości, wchłonięty i zatrzymany w sobie we wczesnych latach dzieciństwa i młodości. Ta fascynacja kolorowym światem, wyostrzenie i wyczulenie zmysłów na bogactwo fauny i flory znajduje materializację w niepowtarzalnych osobistych kreacjach malarskich. Oczywiście wybiera współczesny język malarski poszukując własnej tożsamej formy dla tego tematu, zgodnej z własnymi odczuciami estetycznymi, dodaje jakby do tych wartości pewien rodzaj ekspresyjnego kodowanego pisma. Te kameralne w swojej skali obrazy w części nawiązują do kompozycji stylu zwanego "all-over"; nie mającego początku czy końca ani wyraźnego centrum kompozycyjnego. Malarstwo Pani Marleny przywołuje optykę widzenia przez szkło powiększające, powierzchnie jej płócien sugerują czasami powiększony pointylizm wzbogacony o wyrazistą fakturę przechodzącą fragmentami w dominującą strukturę reliefową. Zestawienia kolorystyczne prac Marleny Rakoczy operują pełną chromatyką o tonacjach mocno rozjaśnionych emanujących migotliwością i szczególnym widzeniem światła, wykorzystującym efekt podświetlania (widzenia pod światło) i oświetlenia zgodnego z kierunkiem patrzącego. Pani Marlena Rakoczy w swoich pracach przedstawiła spójną dojrzałą koncepcję malarstwa. Wykazała dużą biegłość formalną i warsztatową. Zasygnalizowała istotne zagadnienia plastyczne wpisując się w nurt współczesnego malarstwa wykorzystującego charakter intymnej osobistej wypowiedzi w gęstej siatce wyobrażeń i swoistych rytmów w charakterze indywidualnego pisma.(...)" Krzysztof Pituła (czerwiec 2001)

Wystawy:

2005 - wystawa pokonkursowa "Salon wiosenny - Dzieło Roku 2004", Galeria Sztuki "Wozownia", Toruń
2004 - indywidualna wystawa malarstwa, Galeria Petite Fleur, Toruń
2004 - indywidualna wystawa malarstwa, Galeria Paleta, Toruń
2004 - wystawa "Kunstbrücke - Sztuka buduje pomost", Zamek Evelin Brandt, Berlin, Niemcy
2004 - wystawa pokonkursowa "Salon wiosenny - Dzieło Roku 2003", Galeria Sztuki "Wozownia", Toruń
2003 - wystawa indywidualna, Hort Cafe, Toruń
2003 - wystawa pokonkursowa "Salon wiosenny - Dzieło Roku 2002", Galeria Sztuki "Wozownia", Toruń
2002 - indywidualna wystawa malarstwa i rysunku, METRON, Toruń
2002 - wystawa pokonkursowa "Salon wiosenny- Dzieło Roku 2001", Galeria Sztuki "Wozownia", Toruń
2002 - wystawa "Dyplom 2001", Galeria Sztuki "Wozownia", Toruń (III miejsce w plebiscycie publiczności)
2001 - wystawa "Dyplom 2001", Uniwersytet Getynga, Niemcy
2000 - malarstwo, Księgarnia Naukowa, Toruń
1997 - wystawa "200 lat tradycji Wydziału Sztuk Pięknych UMK 1797-1997", Galeria Sztuki "Wozownia", Toruń

Kontakt: marlenar@gazeta.pl


redakcja|nota prawna
© 2003-2022 sztuka.net   Wszelkie prawa zastrzeżone.