WYSTAWY
KRAKÓW - BUNKIER SZTUKI
Miasta stare / Sztuka nowa - Quebeck / Kraków
07.07.2004 - 08.08.2004

07.07.2004 - 08.08.2004
Zorganizowana w Bunkrze Sztuki wystawa prezentuje twórczość dwudziestu współczesnych artystów mieszkających i tworzących w Quebecu. Wyboru uczestników dokonały cztery aktywne centra artystów z tego miasta, w których powstaje i jest propagowana sztuka najnowsza, eksperymentalna i poszukująca, posiadające wyraźny profil i własną specyfikę. Są to: La Chambre Blanche, L'Oeil de Poisson, Le Centre Vu i Le Lieu, centre en art actuel (współorganizator projektu). Głównym celem projektu jest pokazanie, poprzez twórczość artystów, różniących się między sobą rodowodami kulturowymi i doświadczeniami historycznymi, zbioru propozycji artystycznych, znamiennych dla aktualnej sztuki z Quebecu. Sztuki, która nadal pozostaje nieznana polskiemu odbiorcy, mimo że, jak podkreśla we wstępie do katalogu towarzyszącego wystawie jeden z artystów i inicjatorów wystawy Richard Martel, początek kontaktów pomiędzy artystami z Quebecku a polskim środowiskiem artystycznym sięga wczesnych lat 80. XX wieku. Obecna wystawa będąca zdaniem Guy'a Sioui Duranda początkiem laboratorium twórczego, którego kontynuacją będzie planowany wyjazd polskich artystów do Quebecku na jesieni 2005 roku.

Częścią tytułu - będącego trawestacją gry słów autorstwa polskiego krytyka sztuki Jacka Woźniakowskiego, który scharakteryzował Kraków hasłem: "Miasto stare, sztuka nowa" - są także nazwy miast. Zwraca to uwagę na miejsce, jakie oba ośrodki zajmują na artystycznej mapie świata, które można określić, jako "bycie pomiędzy". W przypadku Krakowa pomiędzy Rosją i Niemcami, w przypadku Quebecku pomiędzy Ameryką i Europą ze szczególnym naciskiem na Francję. Toteż powstająca w Quebecku sztuka nie jest jednorodna, tworzy ją konglomerat wpływów indiańskich, francuskich i angielskich, które łączą się z globalnymi motywami obecnymi w sztuce światowej. Na wystawę złożą się prace artystów w większości należących do jednego pokolenia (trzydziesto-czterdziestolatków), którzy reprezentują różne dziedziny sztuki współczesnej, od malarstwa począwszy, poprzez fotografię, obiekty przestrzenne, instalacje wideo, na performances kończąc. Artystów z Quebecku interesuje przede wszystkim tematyka społeczna i polityczna, a także zagadnienia związane z poszukiwaniem tożsamości - próby samookreślenia się jako mniejszości frankońskiej. Istotą ich sztuki jest komunikacja z odbiorcą i ingerencja w przestrzeń publiczną. Najlepszym wyrazem tego, że sztuka czynnie uczestniczy w radykalnym przekształcaniu miasta jest obecny wygląd dzielnicy Saint-Roch, zamienionej przez artystów z pustego, zapomnianego obszaru, jaki pozostał po byłym centrum biznesu, w ośrodek życia kulturalnego. Działania kanadyjskich artystów dążących do ożywienia martwych społecznie obszarów są zbliżone do planowanego przez Bunkier Sztuki projektu Wektory, zmierzającego do artystycznego wykorzystania potencjału drzemiącego w obszarze Nowej Huty. Kwestie społeczne oraz te związane z poszukiwaniem tożsamości zdominowały także powstającą w Quebecku sztukę wideo. Jak pisze Yves Doyon, prace powstające w latach 70. wyrażały potrzebę afirmacji społecznej i narodowej, wideo artystyczne pojawiło się dopiero w latach osiemdziesiątych przedstawiając bardziej osobiste rozważania na temat tożsamości, dnia codziennego i przestrzeni miejskiej. Także Martel, charakteryzując powstającą w Quebecku sztukę podkreśla jej zaangażowanie w kwestie społeczne. Jest ona jego zdaniem: świadectwem ludzkiej obecności utrwalonej w różnych obszarach - w krajobrazie miejskim, w środowisku instytucjonalnym lub alternatywnym. To historia artystów - członków społeczeństwa, ich spotkań, dróg, jakie przebyli w swoistych miejscach i kontekstach.

Do udziału w wystawie zaproszono następujących artystów: Patrick Altman, André Barrette, Trio BGL (Jasmin Bilodeau, Sebastien Giguere, Nicolas Laverdiere), Henri-Louis Chalem, Mathieu Doyon i Simon Rivest, Jean-Claude Gagnon, François Lamontagne, Diane Landry, Murielle Dupuis Larose, Richard Martel, James Partaik, Jean-Claude Saint-Hilaire, Carlos Sainte-Marie. Wystawie towarzyszy katalog w wersji polsko-francuskiej z tekstami Yvesa Doyona (artysty i kuratora sztuki wideo), Guy'a Sioui Duranda (socjologa i krytyka sztuki) i Richarda Martela (dyrektora Centrum Le Lieu).

Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3a, 31-011 Kraków. Kontakt: www.bunkier.com.pl


Wystawy aktualne | Archiwum wystaw 2003-2012

redakcja|nota prawna
© 2003-2019 sztuka.net   Wszelkie prawa zastrzeżone.