WYSTAWY
KRAKÓW - BUNKIER SZTUKI
Równoległy świat - Młoda sztuka z Krakowa
13.08.2004 - 05.09.2004

13.08.2004 - 05.09.2004
Europejską Stolicą Kultury w 2004 roku zostało wybrane francuskie miasto Lille. W ramach Polskiego Sezonu we Francji pod hasłem Nova Polska podczas weekendu 7-9 maja 2004 zorganizowano wiele wydarzeń, które miały zaprezentować polskie środowisko artystyczne. Ważny wkład do tego wydarzenia wniosła Galeria BUNKIER SZTUKI przygotowując, wspólnie z Wydziałem Współpracy i Promocji Miasta UMK pokaz stał się kolejnym przykładem promowania przez BUNKIER SZTUKI artystów krakowskich na scenie międzynarodowej. Ponieważ wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem francuskiej publiczności, Galeria postanowiła pokazać ją także w Krakowie. W założeniu kuratorki wystawa jest prezentacją młodej sztuki, opartej na inteligentnie skonstruowanej interwencji w rzeczywistość, manifestującej zróżnicowanie i złożoność. Obejmuje malarstwo, rysunek, obiekt, instalację, fotografię, film i performance, prowokując do dialogu i interakcji. Będzie można obejrzeć m.in.: kolekcję mody z second-handu, edycję jedynego zachowanego mebla z domu Ojca Świętego, reklamę okna na zimę, przemianę miejskich nieużytków w tereny przyjazne, fotografie przechodniów z Lille i Krakowa, rysunkowe scenki rodzajowe, komputerowe lepienie bałwana, a także zostać pasowanym na no-siciela sztuki dzięki artystycznemu tatuażowi. Do udziału w wystawie zostali zaproszeni: Rafał Bujnowski, Oskar Dawicki, Marta Deskur, Karolina Kowalska, Michał Kowalski, Marcin Maciejowski, Małgorzata Markiewicz i Jan Simon. Należą oni do grona tych twórców, którzy bierność uważają za artystyczną kapitulację. Ich celem jest rozwijanie pomysłowych i zaskakujących strategii, eksploracja rzeczywistości poprzez komentowanie, odtwarzanie, oswajanie a nawet reżyserię. Swobodnie korzystają z ogromnego potencjału środków współczesnej sztuki, wyróżnia ich dystans wolność i niezależność, także w stosunku do trendów w sztuce światowej, co jednak nie spycha ich na jej margines. Ich celem jest przełamanie barier dzielących sztukę i życie, starają się angażować uwagę tych, którzy żądają od sztuki dialogu i chcą aktywnie uczestniczyć w jej tworzeniu.

Galeria Sztuki Współczesnej BUNKIER SZTUKI, 31-011 Kraków, plac Szczepański 3a

Kontakt: www.bunkier.com.pl


Wystawy aktualne | Archiwum wystaw 2003-2012

redakcja|nota prawna
© 2003-2019 sztuka.net   Wszelkie prawa zastrzeżone.