WYSTAWY
KRAKÓW - MUZEUM NARODOWE
Wizerunek króla Dawida w średniowiecznych rękopisach iluminowanych
10.05.2005 - 22.05.2005

10.05.2005 - 22.05.2005
Fascynujący i do dziś żywy tekst Psałterza zyskał w średniowieczu istotne uzupełnienie w postaci ilustrujących go miniatur. Program dekoracji malarskiej ewoluował od rozbudowanych cykli narracyjnych - wybitnych kreacji wczesnego średniowiecza (np. tzw. Psałterz Utrechcki), aby w XIII wieku ograniczyć się do ośmiu standardowych inicjałów rozpoczynających określone psalmy. W ich wnętrzach pojawiła się postać króla Dawida, chociaż, jako dosłowne ilustracje początkowych słów psalmu, same przedstawienia wiązały się z jego osobą w sposób pośredni. Odtąd Dawid - król i prorok, rex et propheta na stałe zagościł w różnego rodzaju rękopisach iluminowanych: psałterzach, bibliach, brewiarzach i modlitewnikach. Obraz Dawida, pierwotnie nierozerwalnie zrośnięty ze swym liturgicznym podłożem w postaci tekstu psalmów, z czasem przekształcił się w metaforyczny obraz doskonałej modlitwy, wzór relacji człowieka ze swoim Stwórcą, zyskując funkcję obrazu dewocyjnego. Takim widzimy go w kodeksach luksusowych godzinek, w których rozpoczynał zwykle część zawierającą Siedem psalmów pokutnych. Niejako pomiędzy tymi dwoma biegunami, wyznaczonymi z jednej strony przez teologiczną wykładnię psalmów a z drugiej - ich funkcję dewocyjną, znalazły się sceny o charakterze narracyjnym "historycznym", często na kartach średniowiecznych ksiąg goszczą sceny z Dawidem namaszczanym przez Samuela, walczącym z Goliatem, pojawia się postać Betsabe, widzimy Dawida i Abisag.

W rękopisach kolekcji Czartoryskich temat Dawida reprezentowany jest we wszystkich z wymienionych znaczeń, stąd wszystkie one będą elementami przygotowanego pokazu. Zaprezentujemy dziesięć rękopisów, z których większość prezentowana będzie ? w naszych czasach ? po raz pierwszy.
Katarzyna Bałus, autorka pokazu

Muzeum Książąt Czartoryskich - Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie ul. św. Jana 19
Kontakt: www.muzeum.krakow.pl


Wystawy aktualne | Archiwum wystaw 2003-2012

redakcja|nota prawna
© 2003-2019 sztuka.net   Wszelkie prawa zastrzeżone.