WYSTAWY
KRAKÓW - JAN FEJKIEL GALLERY
Krzysztof Tomalski - Torsy i Monolity
18.11.2005 - 18.12.2005

18.11.2005 - 18.12.2005
Zabieg utożsamienia ciała z kamieniem, a kamienia z ciałem nie jest przypadkiem w biografii artystycznej Krzysztofa. Artysta wraca pamięcią do swoich dziecięcych zabaw nad rzeką pełną kamieni - otoczaków. Ich obłe kształty budzące cielesne skojarzenia, a także ich zwarta, iskrząca się materia wywoływały zdumienie dziełem natury i prowokowały pierwsze dreszcze metafizyczne. Po latach te inicjacyjne doświadczenia artysta Krzysztof Tomalski przetwarza w graficzne obrazy. [...] Przesłaniem cyklu Monolity jest refleksja o jedności wszystkich bytów. Ludzkie ciało nosi w sobie atomy, które przywędrowały z ciał niebieskich, ale także były obecne kiedyś w kryształkach piasku, amebie, drzewie, w zwierzęcym krewniaku. Dziedziczymy genetyczną pamięć otrzymaną od natury, nasycamy naszą wyobraźnię doświadczeniem zmysłów, gromadzimy wiedzę, tworzymy kulturę. Kamień trzymany w dłoni zrodził sztukę Krzysztofa Tomalskiego. (Jan Bujnowski, fragment Wstępu do katalogu).

Krzysztof Tomalski ukończył ASP w Krakowie w 1989 roku. Bezpośrednio po studiach rozpoczyna pracę na stanowisku asystenta, później adiunkta w Pracowni Miedziorytu ASP w Krakowie. W tym samym czasie otrzymuje kanadyjskie stypendium Elizabeth Greenshields Foundation. Od 1994 roku współpracuje z Jerzym Pankiem. Wspomaga go technologicznie przy powstawaniu cyklu grafik w technikach "suchej igły", a przede wszystkim "odprysku". Powstaje w ten sposób kilkadziesiąt ostatnich grafik Jerzego Panka. Równocześnie od początku lat dziewięćdziesiątych piastuje rolę osobistego drukarza Czesława Słani. Uprawia grafikę (metal, linoryt, tintę piaskową) oraz malarstwo (olejne, akrylowe i akwarelę) Bierze udział w wielu imprezach graficznych o zasięgu międzynarodowym. Otrzymuje nagrody i wyróżnienia.

Kontakt: www.fejkielgallery.pl


Wystawy aktualne | Archiwum wystaw 2003-2012

redakcja|nota prawna
© 2003-2019 sztuka.net   Wszelkie prawa zastrzeżone.