WYSTAWY
KRAKÓW - JAN FEJKIEL GALLERY
Małgorzata Malwina Niespodziewana - Podróż na Wschód
27.02.2007 - 27.03.2007

27.02.2007 - 27.03.2007
Malwina Niespodziewana podróże podejmowała zawsze. To właśnie podróż jest właściwą metaforą dla jej intelektualnego niepokoju, potrzeby nowych doświadczeń, studiów, refleksji nad sobą, sztuką własną i obcą, którym daje wyraz w systematycznie, od lat prowadzonym dzienniku i szkicowniku. Trudno wyliczyć zajęcia, te artystyczne i inne, które podejmuje. Przede wszystkim grafika i rysunek, ale także malarstwo, sztuka książki, instalacja, video. A także wspólne z innymi działania parateatralne i uczestnictwo w grupach artystycznych. Ma za sobą studia filologiczne, pedagogiczne, artystyczne, językowe, a ostatnio doktorat na ASP w Krakowie. Poszukiwanie tożsamości, niekończąca się wewnętrzna podróż i próby zdefiniowania swojego miejsca wśród innych w sposób naturalny doprowadziły artystkę do konfrontacji kulturowej. Dalsza podróż odbywa się także w przestrzeni. Wyznacza ją szlak stypendiów i praktyk artystycznych, wystaw i prywatnych ekspedycji: Sycylia, Włochy, Hiszpania, Francja, ale przede wszystkim Wschód - Japonia, Indie, Nepal [...]. W Japonii Malwina, pod opieką mistrza, wtajemniczona została w wytwarzanie papieru. Czynności, które wykonywała, wymagały czasu, cierpliwości, opanowania ciała, precyzji gestu. To nie tylko wprawianie się w rzemiośle lecz duchowy awans, proces osiągania doskonałości, "prefiguracja" aktu twórczego artysty grafika. Papier, który w ten sposób poznała, nie jest już dla niej abstrakcyjnym "podobraziem", staje się żywą materią, interaktywną częścią dzieła, jego strukturą. Jest to często papier "bez granic", cięty w nieregularne kawałki , sklejany bądź zszywany przez artystkę. Nie obowiązują ją standardy i ograniczenia formatu. To wpływa na jej twórczość. Daje swobodę kompozycji, rzutuje na narrację graficzną. Powstają prace znacznie wyrastające poza wielkość tych, które tworzyła wcześniej. Papier ten można składać na kilka części, jest także wystarczająco sztywny, aby formować z niego bryłę. Posiada przejrzystość i żywą, gęstą fakturę. Często przypomina ludzką skórę [...]. Dochodzą nowe inspiracje i zainteresowania. Obserwacja człowieka, języka jego ciała, tym bardziej owocna, że przeprowadzana na obcym gruncie, a więc uwolniona od skojarzeń wynikających z przynależności kulturowej, pozwala na ujęcie "czyste". Ciało staje się "bezcielesnym" dyzajnerskim wykresem. W ten sposób gest, nośnik indywidualności i niepowtarzalności persony, tak ważny w jej wcześniejszej twórczości, staje się destylatem emocji, ornamentem, wzorem i znakiem odczytywalnym na gruncie powszechnego alfabetu wizualnego. Malarskie i rysunkowe dekorowanie ciała, które poznaje w Indiach jest abstrakcyjnym przedłużeniem tego gestu. Artystka interesuje się także innymi "opisami" ciała. Sięga do dawnych atlasów anatomicznych, tych należących do kultury Wschodu i Zachodu. Inspirują ją wykresy krwiobiegu i oznaczenia punktów energetycznych. Jeszcze raz dostrzega różnice traktowania ciała i jego wnętrza w obu kulturach [...] Ożywiające w twórczości Malwiny jest ścieranie się poczucia indywidualizmu i niepowtarzalności wyniesionych z kultury europejskiej z koncepcją uniwersalności i powszechności właściwych dla kultury Wschodu. Dwuznaczność ta istnieje nie tylko w płaszczyźnie idei, ale dotyczy też samej formy jej prac. Stymuluje zresztą różnorodność rozwiązań. Od całkowitej abstrakcji w zmysłowym przedstawianiu tkanki skórnej czy płynów fizjologicznych zasilających ciało, po dyzajnerski ornament "bezcielesnych" korpusów. W jej doświadczaniu świata, tak silnie zabarwionym intelektualną refleksją, o twórczości decydują jednak wrażliwość, zmysły i co niezwykle ważne, stosunek emocjonalny. (J. F. fragment tekstu z katalogu wystawy)

Małgorzata Malwina Niespodziewana
Ukończyła Wydział Grafiki ASP w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem nagrodzony Medalem Rektora ASP w Krakowie uzyskała w pracowni prof. Stanisława Wejmana w roku 1998. Jest laureatką stypendiów Ministra Kultury i Sztuki, Stypendium Twórczego Miasta Krakowa oraz Mythological Europe Revisited, (Japonia). Uprawia grafikę , rysunek, malarstwo, wykonuje obiekty przestrzenne. W swym dorobku ma kilkanaście wystaw indywidualnych w Polsce, Danii, Japonii, Niemczech, Szwecji, we Włoszech. W roku 1996 zdobyła w Krakowie I Nagrody w Konkursie na Grafikę, i na Pejzaż w Malarstwie Współczesnym, a także Grand Prix na Konfrontacjach Najmłodszych Artystów Krakowskich (1999). W roku 2005 na Biennale Grafiki w Kaliningradzie zdobyła Grand Prix. Należy do Grupy MaMa i kobiecej, artystycznej Grupy 13.

Jan Fejkiel Gallery, ul.Grodzka 65, 31-001 Kraków
Kontakt: www.fejkielgallery.com


Wystawy aktualne | Archiwum wystaw 2003-2012

redakcja|nota prawna
© 2003-2019 sztuka.net   Wszelkie prawa zastrzeżone.