RZEŻBA
POZNAŃ - POMNIK GEN. KAROLA ŚWIERCZEWSKIEGO

Autorzy:Anna Krzymańska, Ryszard Skupin
Data odsłonięcia:1975
Data zburzenia:08.06.2009
Materiał:beton zbrojony
Wymiary:wysokość obelisku: ok. 16 m
Napisy:Generał Karol Świerczewski. Walter. Budowniczy Polski Ludowej. 1987-1947

"Nie o każdym śpiewają pieśni, lecz to imię opiewać będą, ono potrafi się wznieść, ponad historię legendą." (Władysław Broniewski)

8 czerwca 2009 roku, mimo protestów postkomunistycznego środowiska kombatanckiego i polityków tzw. lewicy, zburzono pomnik generała Karola Świerczewskiego ps. Walter, zlokalizowany na skwerze przy ulicy Grochowskiej w Poznaniu. Zaprojektowany z przesadnym rozmachem przestrzennym monument, na który składały się kilkunastometrowy obelisk w kształcie stylizowanego bagnetu oraz poprzedzające go monolityczne tablice z propagandowymi sentencjami, wykonany został ze zbrojonego betonu (fundamenty wkopano głęboko w ziemię) pokazując dobitnie jak bardzo "władza ludowa" dbała o trwałość i bezpieczeństwo własnych symboli. Faktem jest, że przez trzydzieści cztery lata, poza sporadycznymi przypadkami tzw. "aktów wandalizmu" (oblewanie postaci Świerczewskiego czerwoną farbą) nie trzeba było pomnika konserwować. Iście pancerna forma wszystkich elementów kompozycji przestrzennej wymagała więc użycia w 2009 roku ciężkiego sprzętu burzącego. Dyskutowane publicznie pomysły zachowania części pomnika i przewiezienia ich do Muzeum Komunizmu w Kozłówce spaliły na penewce z powodów finansowych. Tym samym do historii odszedł kolejny symbol propagandy minionej epoki.

Foto i opracowanie © 2010 Paweł Giergoń


redakcja|nota prawna
© 2003-2021 sztuka.net   Wszelkie prawa zastrzeżone.